Organische stof; veelzijdig, maar vraagt goed beheer

Volledig onderzoeksrapport

Organische stof; veelzijdig, maar vraagt goed beheer

Uitrijden van compost. - Foto: Mark Pasveer
Uitrijden van compost. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Zie aanvullende informatie

Locatie: Diverse locaties

Periode: van 2019 tot 2023

Gefinancierd door: Ministerie LNV, BO Akkerbouw, TKI Agri&Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand, zavel en klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Organische stof (OS) is heel nuttig voor bodem; het houdt vocht vast, het levert nutriënten na, verbetert de bodemstructuur en draagt bij aan de bodemweerbaarheid. Maar alleen met goed beheer van je OS kun je optimaal profiteren.

Conclusies

  • Er is niet één specifieke definitie van bodemgezondheid of het optimale percentage OS, dit verschilt tussen grondsoorten en grondgebruik.
  • OS is een overkoepelende term voor biologische materialen, dus zowel gewasresten en compost als resten van micro-organismen.
  • Een grove vuistregel is dat 1% verhoging van de OS in de bodem het waterbergend vermogen met gemiddeld 6,8 mm verhoogt op zandgrond en met 9,3 mm op kleigrond.
  • OS is voedsel voor het bodemleven, en een voldoende groot en gevarieerd aanbod geeft een meer diverse samenstelling van bodembewonende organismen. Een divers bodemleven is belangrijk voor het optimaal kunnen functioneren van de bodem.
  • Het opbouwen van OS duurt lang omdat een groot deel van alle gewasresten en compost ofwel vast komt te liggen in microbiële cellen of bij hun stofwisseling als koolstofdioxide overblijft. Val al het materiaal dat aan de bodem wordt toegevoegd, wordt een groot deel dus of afgebroken of het blijft niet als OS in de bodem.
  • Voor de optimale benutting van OS voor de bodem is een balans nodig tussen voldoende afbraak (voor levering nutriënten en stimuleren bodemleven) en voldoende opbouw (voor bulkdichtheid, watervasthoudend vermogen, compenseren afbraak). Kortom, je wilt afbraak stimuleren en opbouw stabiliseren.

Samenvatting

OS breekt in de bodem langzaam af (mineralisatie) en hierdoor levert het nutriënten na aan het gewas. Het eindproduct van deze afbraak is humus, wat nagenoeg niet verder afbreekt en honderden jaren stabiel in de bodem kan blijven. Humus maakt ook onderdeel uit van het zogenaamde klei-humus-complex. In deze rol legt humus  met zijn negatieve lading kleine moleculen vast met een positieve lading zoals ammonium (NH4+), calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+) en kalium (K+). Het heeft op deze manier dus een gelijksoortige werking als kleiplaatjes (lutum).

Aanvullende informatie

Rotering, A., de Haan, J., Postma, J., Elferink, E., van der Werff, P., & Oosterkamp, P. (2022). Organische stof: breng leven in de bodem. Een praktische handleiding voor organischestofbeheer

Onderzoek door Branchevereniging Organische Reststromen, Wageningen University & Research van Hall Larenstein, Nordwin College, ECOstyle, uitgegeven door Van Iperen B.V

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Organische stof

author_image

Auteur

Rik Peters