Afspoeling van regenwater is te beperken

Volledig onderzoeksrapport

Afspoeling van regenwater is te beperken

Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: CLM, Delphy

Locatie: Noordoost- en Flevopolder

Periode: van 2021 tot 2022

Gefinancierd door: Provincie Flevoland

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lichte en zware zavel

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Op twee grondsoorten in Flevoland, lichte en zware zavel, is onderzoek gedaan naar vóórkomen en voorkómen van afspoeling van regenwater. Op de lichte zavelgrond vindt meer afspoeling plaats dan van de zware zavel. Maatregelen ter voorkoming van de afspoeling op de lichte zavel werken wel, maar de variatie is groot.

Conclusies

Belangrijkste conclusies voor de Flevolandse context:

  • Er is een groot verschil in afspoeling tussen lichte zavel (0-4,3%) en zware zavel (0-0,1%).
  • Als er afspoeling plaatsvindt van de lichte zavel, dan gebeurt dat binnen half uur na start regenbui of beregening.
  • Op zware zavel hebben de maatregelen geen statistisch effect ten opzichte van de afspoeling bij de controleplaatsen.
  • Op de lichte zavel gaven de objecten met een reliëf 75% minder afspoeling.
  • Het zaaien van haver tussen de ruggen gaf een lagere opbrengst, door concurrentie om stikstof.

Samenvatting

Om invulling te geven aan de emissievermindering die vanuit de Kaderrichtlijn Water wordt verwacht, is een experiment opgezet in Flevoland. Een experiment waar met een statistische onderbouwing van vier maatregelen het effect op afspoeling is onderzocht. Door afspoeling van regenwater te beperken is sprake van minder emissie van bijvoorbeeld meststoffen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Afspoeling

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen