Verbind met de natuur in de strijd tegen plagen en ziekten

Volledig onderzoeksrapport

Verbind met de natuur in de strijd tegen plagen en ziekten

Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: 2022

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Het aanleggen van hagen en houtwallen en een ruimere gewasrotatie zijn relatief eenvoudige maatregelen. Deze kunnen de verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur versterken. Binnen de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt kunnen maar liefst 29 van dit soort maatregelen worden toegepast. Rond een aantal ingrepen is echter nog veel onduidelijk.

Conclusies

  • De aanleg van hagen en houtwallen levert veel natuurwinst op (biodiversiteit) en kost weinig moeite.
  • Een ruimere gewasrotatie leidt tot minder plaagdruk, maar betekent meestal ook een groter machinepark.
  • Mengteelten worden uitgebreid onderzocht, ook deze bevorderen de verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur.
  • Het ontbreekt aan kennis rond inoculatie, biostimulanten, biodiversiteit langs waterwegen en habitatten voor zoogdieren en vogels.

Samenvatting

De ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ spoort telers aan anders tegen gewasbescherming aan te kijken. De 3 pijlers onder dit plan zijn:

  • Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar.
  • Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden.
  • Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten.

Dit rapport is een inventarisatie van beschikbare maatregelen om land- en tuinbouw te verbinden met natuur. Deze zijn gericht op de tweede pijler.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

Natuurinclusief

author_image

Auteur

Fred Kool