Groene en duurzame aanpak Phytophthora stap dichterbij

Volledig onderzoeksrapport

Groene en duurzame aanpak Phytophthora stap dichterbij

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Proeftuin Zwaagdijk, Zwaagdijk-Oost

Locatie: Zwaagdijk, Havelte en Dordrecht

Periode: 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: kleigrond en zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen (3 proefvelden). De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Om in de toekomst aardappelen te mogen blijven telen, moeten de ruim 10 chemische Phytophthora-bespuitingen teruggedrongen worden. Halvering van chemische middelen met aanvulling van groene middelen bestrijdt Phytophthora ook goed. Bij drie proefvelden was de opbrengst (ton/ha) niet significant lager dan bij de gangbare chemische bestrijding.

Conclusies

  • Halvering van chemische middelen met aanvulling van groene middelen bestrijdt Phytophthora ook goed.
  • Bladmeststof en aminozuren afgewisseld met mandipropamid, fluopicolide/propamocarb en cyozofamid zijn het beste groener en duurzaam alternatief.
  • Inzet van uitsluitend groene middelen gaven een significant lagere opbrengst (ton/ha) door aantasting met de aardappelziekte.
  • Bladmeststof en aminozuren waren de beste groene middelen tegen Phytophthora.
  • Cymoxanil alleen en in combinatie met groene middelen gaven geen significante meeropbrengst (ton/ha) dan uitsluitend spuiten met groene middelen.

Samenvatting

Op drie proefvelden zijn tegen de aantasting door Phytophthora 12 verschillende spuitstrategieën (en 1 onbehandeld) onderzocht.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen (3 proefvelden). De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Phytophthora

author_image

Auteur

Annelies Beniers