Dode Phytophthora-bladvlekken in aardappel toch vaak levend

Volledig onderzoeksrapport

Dode Phytophthora-bladvlekken in aardappel toch vaak levend

Phytophthora in aardappelen.
Phytophthora in aardappelen. - Foto: Hans Prinsen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad

Periode: 2018

Gefinancierd door: BO-Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Algemeen

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Er zijn 6 planten per genotype gedaan, maar geen statistische analyse op significante verschillen.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Eenjarig onderzoek met herhalingen.

Alleen levende/vitale Phytophthora bestrijden is verplicht. Uit onderzoek blijkt dat de visuele beoordeling in het veld van score dood onbetrouwbaar is. Daardoor wordt vaak onterecht de aantasting niet bestreden.

Conclusies

  • Beoordelen op levend of dode Phytophthora-bladvlekken is in het veld het betrouwbaarst in de ochtend.
  • Van de ochtendbeoordeling in het veld was 43% van de score dode Phytophthora-bladvlekken toch levend.
  • Bij de middagbeoordeling in het veld was zelfs 79% van score dode bladvlekken toch levend.
  • Een foutieve ‘dood’ -beoordeling resulteert in het uitblijven van verplichte beheersmaatregelen.
  • Beoordeling levend of dode Phytophthora-bladvlekken is onbetrouwbaarder op resistente/robuuste rassen.
  • 100% juiste beoordeling van levende bladvlekken op het vatbare ras Ivory Russet.

Samenvatting

Het is verplicht een vitale/levende Phytophthora-aantasting te bestrijden. Dit geldt ook voor resistente aardappelrassen in de gangbare en biologische teelt. Dode bladvlekken (en bladvlekken ontstaan door een overgevoeligheidsreactie) hoeven niet bestreden te worden.

Sporulatie en lesiegroei zijn het meest overtuigende bewijs van een actieve aantasting. Deze kenmerken zijn ook onder vochtige omstandigheden slechts tijdelijk zichtbaar. Het is de vraag of in het veld onderscheid te zien is tussen levende en dode bladvlekken.

Aanvullende informatie

Artikel:  Visuele beoordeling vitaliteit Phytophthora infestans bladvlekken Betrouwbaarheid visuele levend / dood beoordelingen van bladaantasting in aardappel. Auteurs: Geert Kessel, Corina Topper, Bert Evenhuis en Jack Vossen, Wageningen University & Research. Rapport WPR-3740087100, 2018

Voor de uitvoering van dit experiment werd aangesloten bij het vangveld Phytophthora 2018 in Lelystad.  In totaal werden 163 lesies beoordeeld in dit onderzoek.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Eenjarig onderzoek met herhalingen.

Tags

Gewasbescherming

Phytophthora

author_image

Auteur

Annelies Beniers