Mechanisch vangen en natuurlijke vijanden nekken coloradokever

Volledig onderzoeksrapport

Mechanisch vangen en natuurlijke vijanden nekken coloradokever

Coloradokever
Coloradokever. - Foto: Hans Prinsen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: n.v.t.

Periode: van 2015 tot 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw en Topsector Agri & Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Algemeen

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Larven van de coloradokever zijn bijzonder gevoelig voor verstoring. Larven laten zich daarbij onmiddellijk op de grond vallen. Een schudsysteem (in ontwikkeling) maakt hiervan gebruik. De larven en kevers worden mechanisch opgevangen en afgevoerd. Ook natuurlijke vijanden zorgen naast parasitering voor dit effect.

Conclusies

  • Verstoring door schudmachine/natuurlijke vijanden en parasitering veroorzaken minder vraatschade door de coloradokever.
  • Rotatie is de meest efficiënte strategie om migratie van de coloradokever te voorkomen/vertragen
  • In lemig zand overleven meer coloradokevers dan in kleigrond.
  • Het duurzame biologische middel RNAi zorgt voor afsterving van larven en kevers (in ontwikkeling).
  • Het in Nederland toegelaten biologisch middel NeemAzal-T/S is effectief op basis van azadirachtine.
  • Overwinterde coloradokevers in de bodem zorgen voor reductie van aardappelopslag.

Samenvatting

Door klimaatverandering nemen de zorgen over de coloradokever in Nederland toe. In warmere landen worden volledige aardappelteelten vernietigd. Het aantal verpoppingen in de bodem in het teeltseizoen stijgt met toenemende temperatuur.

Voor de coloradokever komen specifieke actieve natuurlijke vijanden in de bodem voor. Wereldwijd is deze kever het meest onderzochte plaaginsect. Echter specifiek in Nederland is het effect op de diverse stadia nog niet onderzocht.

In het algemeen geldt dat minder verstoring van de bodem leidt tot optimalisering van natuurlijke vijanden. Naast andere maatregelen verhoogt beter bodembeheer de onderdrukking van bodemplaaginsecten.

Aanvullende informatie

Onderzoekrapport “Beheersing van bodemplaaginsecten via bodemgezondheidsmaatregelen, een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemplaaginsecten. (Rapport WPR-1061). Auteur(s): K. van Rozen, H.F. Huiting, A.B. Allema, R.W.H.M. van Tol, J. Postma, Wageningen University & Research,  Maart 2021.

Dit onderzoek is gefinancierd door TKI AgriFood en Brancheorganisatie Akkerbouw, en is uitgevoerd binnen de PPS Bodembeheer (AF-16064).

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers