Wat kunnen telers verwachten van biostimulanten?

Volledig onderzoeksrapport

Wat kunnen telers verwachten van biostimulanten?

Het toepassen van biostimulanten. - Foto: Van Assendelft Fotografie
Het toepassen van biostimulanten. - Foto: Van Assendelft

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: BO Akkerbouw

Locatie: Nederland

Periode: 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Biostimulanten zijn producten die geen bestrijdingsmiddel of meststof zijn, maar de (rhizosfeer van de) plant verbeteren. Daarmee pakken biostimulanten abiotische stressfactoren van de plant aan. Maar wat kunnen telers van biostimulanten verwachten?

Conclusies

  • Biostimulanten kunnen de plant weerbaarder maken, maar zijn zeker geen vervanger van gewasbeschermingsmiddelen.
  • De werking van het middel wordt bepaald door vele factoren, o.a. temperatuur, pH en (lucht)vochtigheid.
  • Biostimulanten kunnen naast o.a. (ruime) vruchtwisseling en resistente rassen bijdragen aan een weerbaarder teeltsysteem.
  • Tot op heden zijn claims over de werking van biostimulanten lastig te verifiëren, dit maakt de betrouwbaarheid lastiger.
  • Klimaatomstandigheden zijn wereldwijd verschillend en dit maakt het lastig om resultaten van elders te vertalen naar de Nederlandse akker.

Samenvatting

Er is momenteel veel aandacht voor het gebruik van biostimulanten, mede door de zoektocht naar weerbare teeltsystemen.

Aanvullende informatie

Actieplan Plantgezondheid

Wilt u zelf aan de slag met biostimulanten? Volg dan het stappenplan uit de factsheet.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Iris Visscher