Weerbare teeltsystemen in open teelten kansrijk in 2030 of eerder

Volledig onderzoeksrapport

Weerbare teeltsystemen in open teelten kansrijk in 2030 of eerder

Strokenteelt - Foto: Peter Roek
Strokenteelt - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: 2022

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Weerbare teeltsystemen gericht op preventie van ziekten, plagen en onkruiden vormen de basis van een toekomstbestendige landbouw in Nederland. In een inventarisatie kwamen zestien innovatieve teeltconcepten naar voren die aan de eisen van de toekomstvisie 2030 (LNV) voldoen: 1) weerbaar maken van gewas en teeltsystemen, 2) verbinden van landbouw en natuur en 3) nagenoeg geen emissies en 4) nagenoeg geen residuen op producten. De teeltconcepten zijn kansrijk voor de praktijk in 2030 of eerder.

Conclusies

  • Teeltconcepten waarbij de levenscycli van zieken en plagen worden onderbroken zijn: 1) sensing, AI en robotisering, 2) nieuwe gewasrotaties, 3) hernieuwbare mulch, 4) induceren plantweerbaarheid, 5) timing zaai/teeltperiode en 6) smart drainage/irrigatie systemen.
  • Teeltconcepten met continuïteit van natuurlijke vijanden en antogonisten zijn: 7) meegeven van natuurlijke vijanden/antogonisten met plantmateriaal, 8) meng-, en 9) strokenteelt, 10) alleycropping, 11) agrobiodiversiteit- en 12) functionele ecosystemen.
  • Teeltconcept met voorkomen van verspreiding van ziekten en plagen: 13) compartimenteren van de teelt.
  • Teeltconcepten waarbij overdracht/vestiging van ziekten en plagen worden voorkomen: 14) lineaire teelt en 15) sturing op microklimaat.
  • Teeltconcept met gerichte bestrijding van ziekten en plagen: 16) bemonstering/analyse van lucht en water.

Samenvatting

De Nederlandse land- en tuinbouw zal in 2030 gebaseerd zijn op een duurzame productie met weerbare planten en weerbare teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kans krijgen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal zoveel mogelijk worden voorkomen. (Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en vigerende uitvoeringsprogramma van LNV).

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Tags

Bemesting

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers