Organische producten stimuleren ziektewering in de bodem

Volledig onderzoeksrapport

Organische producten stimuleren ziektewering in de bodem

Groencompost - Foto: Mark Pasveer
Groencompost - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: van 2020 tot 2021

Gefinancierd door: TKI Agri&Food, ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is een- en meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is betrouwbaar.

Hergebruik van veilige organische producten in de landbouw is een voorwaarde voor kringlooplandbouw. Organische toevoegingen voeden en stimuleren onder andere het bodemleven waardoor schade door ziekteverwekkers kan worden onderdrukt. 25 organische producten zijn getest op hun ziektewerend effect op P. ultimum (wortelrot), R. solani (omvalziekte), S. scabies (aardappelschurft), M. hapla (wortelknobbelaaltje) en P. penetrans (wortellesieaaltje).

Conclusies

  • Haar- (1) en verenmeel (2), cellulose + N (9), digistaat plantaardig (14), chitine (17), champignonvoetjes (19), pleuroritus + substraat + N (20) reduceerden de aantasting van Phytium in tuinkers.
  • Haar- (1) en verenmeel (2), cellulose + N (9) en pleuroritus + substraat (20) reduceerden de aantasting van Rhizoctonia in suikerbiet.
  • Groencompost (5), cellulose (9) en biochar (10) reduceerden de aardappelschurft-aantasting in radijs.
  • Haarmeel (1), cellulose + N (9) en tradiphos® (13) reduceerden de aantasting van wortelknobbelaaltjes in sla.
  • Haar- (1) en runderbeender- (3) en zaadmeel (6), groencompost (5) cellulose (9) cellulose + N (9), biochar (10) tradiphos® (13), digestaat plantaardig (14) reduceerden de aantasting door wortellesieaaltjes in sla.

Samenvatting

Veilige organische producten toegevoegd aan de bodem dragen bij aan bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en watervasthoudend vermogen. Daarnaast voeden en stimuleren deze producten het bodemleven waardoor ziekteverwekkers onderdrukt kunnen worden.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Aanvullende informatie

Rapport: Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen
Auteurs: Jouke Postma, Stefan Jansen, Milan Franssen, Mirjam Schilder, Johnny Visser, Jaap Bloem en Gerard Korthals, Wageningen University & Research, Rapport WPR-1183 2022

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is een- en meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Annelies Beniers