Combinatie maatregelen verhoogt weerbaarheid tegen omvalziekte

Volledig onderzoeksrapport

Combinatie maatregelen verhoogt weerbaarheid tegen omvalziekte

Gras-klavermengsel - Foto: Henk Riswick
Gras-klavermengsel - Foto: Henk Riswick

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Vredepeel

Periode: van 2018 tot 2020

Gefinancierd door: Topsector Agri & Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Anaerobe grondontsmetting gevolgd door toediening van compost en varkenshaarmeel aan de bodem verhoogt weerbaarheid tegen omvalziekte. De behandeling verhoogt de hoeveelheid bacteriën en schimmels in de bodem en leidt tot meer ziektewerende soorten. De omvalziekte krijgt daardoor minder kans.

Conclusies

  • Anaerobe grondontsmetting, gevolgd door compost- en varkenshaarmeeltoediening aan de bodem verhoogt weerbaarheid tegen omvalziekte op zandgrond.
  • Gecombineerde aanpak verhoogt de hoeveelheid micro-organismen in de bodem en zorgt voor meer ziektewerende soorten.
  • Omvalziekte krijgt door de maatregelen meer concurrentie en heeft minder kans om te overleven.
  • De weerbaarheid tegen omvalziekte is hoger bij zowel gangbare als biologische percelen.

Samenvatting

De regels rondom gewasbeschermingsmiddelen worden steeds strenger. Het is dus belangrijk om alternatieve maatregelen te vinden om ziektes en plagen te bestrijden of te voorkomen.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Marleen Hermelink