Bemesting heeft gering effect op weerbaarheid planten

Volledig onderzoeksrapport

Bemesting heeft gering effect op weerbaarheid planten

foto bloeiende aardappelen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aad Termorshuizen Consultancy, Hilbrands lab, NMI

Locatie: nvt

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: diverse

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De invloed van aangepaste bemesting op ziekten en plagen is beperkt. Wel is het zo dat nutriëntentekorten de weerbaarheid van planten sterk verlagen. Management van ziekten en plagen via bemesting is lastig omdat meestal van tevoren niet bekend is welk pathogeen of insect tot een schade leidt.

Conclusies

  • In Nederland spelen nutriënten maar een beperkte rol bij het weerbaar maken van planten tegen ziekten en plagen.
  • De belangrijkste effecten van nutriënten liggen op het vlak van beïnvloeding van de pH van de bodem.
  • Meststoffen kunnen fungiciden niet vervangen, ze kunnen wel een rol kunnen spelen in geïntegreerde gewasbescherming (integrated pest management, IPM). Dit betekent dat ze onder sommige omstandigheden wel effectief kunnen zijn, maar dat deze effectiviteit het best tot uiting komt in combinatie met andere maatregelen.
  • Management van ziekten en plagen via bemesting is lastig omdat meestal van tevoren niet bekend is welk pathogeen of insect tot een schade leidt.

Samenvatting

De invloed van aangepaste bemesting op ziekten en plagen is beperkt. Daarmee neemt dit onderzoek afstand van de vaak gehoorde veronderstelling dat door bemesting plantenziekten onderdrukt kunnen worden of planten meer weerbaar kunnen worden gemaakt tegen ziekten en plagen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bemesting

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen