Beheerstrategie van valse meeldauw in zaaiuien met groene middelen

Volledig onderzoeksrapport

Beheerstrategie van valse meeldauw in zaaiuien met groene middelen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Vertify

Locatie: Wieringerwerf (N.-H.)

Periode: van 2020 tot 2018

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zavel

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Het gericht inzetten van alternatieven voor chemische middelen (zogenoemde groene middelen) bij zaaiuien kan de plantweerbaarheid verhogen.  Een middel op basis van kalium-waterstofcarbonaat levert een lage aantasting van valse meeldauw op. Bij een hoge ziektedruk heeft de inzet van chemische middelen de voorkeur.

Conclusies

  • Tot half augustus onderdrukken alle behandelingen valse meeldauw.
  • Na 1 september zijn er geen verschillen meer tussen de behandelingen en onbehandeld.
  • Van de chemische middelen geven behandelingen 2 en 12 het beste resultaat.
  • Van de groene middelen geeft behandeling 7 (kalium-waterstofcarbonaat) het beste resultaat.
  • Een BOS systeem ondersteunt het juiste moment inzetten van middelen.

 

Samenvatting

In 2020 heeft Vertify in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw onderzoek verricht naar de beheersing van valse meeldauw met groene middelen. Wegens droogte is de proef in Colijnsplaat komen te vervallen en worden de resultaten van proef in Wieringerwerf weergegeven.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

Erik Reijnierse