Nieuwe bietenrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje M. fallax

Volledig onderzoeksrapport

Nieuwe bietenrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje M. fallax

Foto: Ruud Ploeg
Onderzoek naar bodemaaltjes. - Foto: Ruud Ploeg

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, SESVanderHave, KWS Saat SE

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zilverzand, hydro korrels, kleipoeder, voedingopl.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Gangbare suikerbietenrassen zijn een zeer goede waardplant voor M. fallax. De nieuwe rassen Redukto en Jemina vertoonden in een kasproef in 2022 een zeer hoog niveau van resistentie tegen Meloidogyne fallax. In eerdere experimenten (2018, 2019, 2021) was al aangetoond dat deze rassen een zeer hoge resistentie bezitten tegen het wortelknobbelaaltje M. chitwoodi. Een resistente biet als voorvrucht op een besmet perceel verkleint het risico op afkeuring of declassering in de volgteelt aanzienlijk.

Conclusies

  • In een kasonderzoek (2022) was de maximale fallax-besmetting van het gangbare vatbare bietenras Urselina 13,3 aaltjes per gram droge grond.
  • De vermeerdering van fallax aaltjes op de resistente bietenrassen Redukto en Jemina KWS was minder dan 0,1% t.o.v. het vatbare ras Urselina.
  • Niet alleen aardappelen, maar ook schadegevoelige gewassen als erwten, peen en schorseneren profiteren van een resistente biet als voorvrucht.
  • Deze nieuwe resistente bietenrassen met een gecombineerde resistentie tegen chitwoodi en M. fallax zijn een waardevolle aanvulling bij mengbesmettingen van M. chitwoodi en M. fallax in het veld.
  • Redukto en Jemina in een gewasrotatie aardappel-suikerbiet-aardappel-graan in het zetmeelaardappelgebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van M. fallax in deze gewasrotatie.

Samenvatting

De quarantaine wortelknobbelaaltjes M. chitwoodi en M. fallax veroorzaken naast kwaliteitsschade (onder andere galvorming op aardappelen, peen en schorseneer),  ook economische schade omdat hele partijen worden afgekeurd door het fytosanitair risico.

Nakomelingen van kruisingen tussen suikerbiet en zeebiet eind jaren negentig hebben nieuwe resistente bietenrassen opgeleverd die werkzaam zijn tegen verschillende wortelknobbelaaltjes. Het resistentieniveau is nog niet voor alle soorten wortelknobbelaaltjes gemeten.

Aanvullende informatie

Rapport: Toetsing Meloidogyne chitwoodi resistentie in suikerbiet Kasonderzoek naar het niveau van resistentie van een nieuw suikerbiet ras tegen het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi, 2019. Johnny Visser, Misghina Goitum Teklu & Leendert Molendijk, WUR, Rapport WPR-3750381600.

Alles over maiswortelknobbelaaltjes: achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing –> Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers