Aaltjes en bodemschimmels kunnen samen nóg gemener zijn

Volledig onderzoeksrapport

Aaltjes en bodemschimmels kunnen samen nóg gemener zijn

Aaltjes en bodemschimmels kunnen in de bodem samen planen belagen.
Aaltjes en bodemschimmels kunnen in de bodem samen planen belagen. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: van 2020 tot 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Aaltjes en bodemschimmels die planten belagen, zijn belangrijke bodemgebonden ziekteverwekkers die voor veel schade kunnen zorgen. In dit rapport is uitgezocht wat er gebeurt als verschillende aaltjes en bodemschimmels samen een plant aantasten.

Conclusies

  • Cysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en lesieaaltjes gaan de meeste interacties aan, waarbij interacties met Fusarium, Rhizoctonia en Verticillium het meest voorkomen
  • Interacties leidden in de meeste gevallen tot vertraagde ontwikkeling van het gewas, een versnelde en hogere mate van infectie en meer rot van aangetaste plantendelen
  • In sommige interacties bleken aaltjes in staat de resistentie tegen een bodemschimmel teniet te doen
  • In vergelijking met de informatie over interacties in akkerbouwgewassen was er slechts zeer beperkt informatie beschikbaar over interacties in bloem(bol)gewassen
  • Er zijn een elftal mechanismen van interactie geïdentificeerd, welke uiteenlopen van fysieke aantasting tot manipulatie op moleculair (genetisch) niveau
  • Beheersing van de plantparasitaire aaltjespopulatie is de beste manier om schade door aaltjes-bodemschimmelcomplexen te beheersen.

     

Samenvatting

In dit onderzoek is in kaart gebracht wat er gebeurt als aaltjes en bodemschimmels samen een plant aantasten.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Rik Peters