Inundatie verwijdert aaltje uit bodem

Volledig onderzoeksrapport

Inundatie verwijdert aaltje uit bodem

Inundatie
Perceel dat onder water is gezet ter bestrijding van aaltjes. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Wieringermeer (N.-H.) en Noordoostpolder (Fl.)

Periode: van 2015 tot 2018

Gefinancierd door: BO Akkerbouw PPS beterbodembeheer

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel- en kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Door inundatie, het langere tijd onder water zetten van een perceel, kun je het schadelijke aaltje Meloidogyne chitwoodi bestrijden. Met een zogenoemde bakkenproef wordt aangetoond dat het aaltje na inundatie volledig is verdwenen. Ook als na twee teeltjaren weer aardappelen worden geteeld, komt er geen schadelijke aaltjes voor.

Conclusies

  • Voor een goed resultaat is een inundatieduur van 12 tot 14 weken bij een temperatuur boven de 16 oC noodzakelijk.
  • Toevoegen van organisch materiaal (gemaaid gras) versnelt en versterkt het proces.
  • Uit praktijkproef blijkt dat er na de inundatie geen M. chitwoodi werd teruggevonden.
  • In dit onderzoek is geen duidelijke/eenduidig effect op bodemvruchtbaarheid gevonden.
  • Na twee teeltjaren werden weer aardappelen geteeld. In de bemonstering na de aardappelteelt werden nog steeds geen schadelijke aaltjes gevonden.

Samenvatting

Uit ervaringen in de bollenteelt blijkt inundatie, het onder water zetten van een perceel, een effectieve methode om schadelijke aaltjes te bestrijden. In dit onderzoek wordt op twee wijzen gekeken of inundatie effectief is bij de bestrijding van Meloidogyne chitwoodi. Dit aaltje, het maïswortelknobbelaaltje, is zeer besmettelijk in de aardappelteelt. en pootgoed wordt afgekeurd als het aaltje wordt aangetroffen.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen