Nieuwe bietenrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje M. chitwoodi

Volledig onderzoeksrapport

Nieuwe bietenrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje M. chitwoodi

Rooien van bieten. - Foto: Koos Groenewold
Rooien van bieten. - Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Wageningen en Vredepeel

Periode: van 2018 tot 2019

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, SES Van der Have, IRS, KWS

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lichte zavel en dekzandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi (Mc) is een plantenparasitair aaltje met een brede waardplantstatus. Het aaltje is daardoor lastig te beheersen met gewasrotatie. Resistente rassen die het aaltje zeer slecht vermeerderen kunnen de populatie omlaag brengen en op deze manier helpen de schade te beheersen. Met een potproef is de vermeerdering van Mc op een zeer resistent bietenras (cv. ‘Redukto’) van het kwekersbedrijf SES Van der Have vergeleken met dat van een gangbaar ras (cv. ‘Urselina’).

Conclusies

  • De maximale einddichtheid van het gangbare bietenras (cv. ‘Urselina’) was gemiddeld 7,7 aaltjes per gram grond.
  • De maximale einddichtheid van het resistente bietenras was gemiddeld 0,01 aaltjes per gram grond.
  • Het resistente bietenras had een relatieve vatbaarheid van 0,13%, dat wil zeggen dat de teelt van dit ras slechts 0,13% van de vermeerdering op een gangbaar bietenras teweegbrengt.
  • De potproef is uitgevoerd in 2018, hetzelfde ras is in het veld getoetst in 2019 en liet onder veldomstandigheden dezelfde zeer hoge resistentie tegen Mc zien.

Samenvatting

De vermeerdering van M. chitwoodi is vergeleken tussen het nieuwe resistente ras (zeer slechte waard), een gangbaar ras (cv. ‘Urselina’, matige waard) en Japanse haver (cv. ‘Pratex’, goede waard) bij negen inoculumdichtheden.

Aanvullende informatie

Visser, J., Teklu, M. G., & Molendijk, L. (2019). Toetsing Meloidogyne chitwoodi resistentie in suikerbiet: Kasonderzoek naar het niveau van resistentie van een nieuw suikerbietras tegen het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi (No. WPR-3750381600). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten.

Alles over maiswortelknobbelaaltjes: achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing –> Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Suikerbieten

author_image

Auteur

Rik Peters