Aaltjesschema betrouwbaar hulpmiddel bij bestrijding M. chitwoodi

Volledig onderzoeksrapport

Aaltjesschema betrouwbaar hulpmiddel bij bestrijding M. chitwoodi

Veldproef. - Foto: WUR

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Vredepeel

Periode: 2018

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dekzand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Het aaltjesschema biedt inzicht in de waardplantgeschiktheid van veel gewassen en groenbemesters. In een uitgebreide pot- en veldproef zijn de classificaties uit dit schema getoetst. Hierin werd bevestigd dat gewassen als zomergerst, vlas, witlof, cichorei en resistente suikerbiet slechte waardplanten zijn. Ook resistente bladrammenas zorgt voor een afname in de aaltjespopulatie.

Conclusies

  • Slechte waardplanten zijn goed in de bestrijding van maiswortelknobbelaaltjes en andersom.
  • Zomergerst, vlas, witlof, cichorei en resistente suikerbietrassen zijn (zeer) slechte waardgewassen voor Meloidogyne chitwoodi (Mc).
  • In dit onderzoek hebben we geen verschillen gevonden tussen de bladrammenasrassen en ook niet met facelia. ‘Bladrammenas en facelia zijn (zeer) slechte waardgewassen voor Mc. Voor bladrammenas zijn er Mc-resistente rassen beschikbaar.
  • De sterkste afname wordt behaald door een jaar zwarte braak toe te passen.
  • De eerste stap in de beheersing van Mc is een goed doordacht bouwplan met de teelt van gewassen die Mc niet vermeerderen of een zeer slechte waard zijn voorafgaand aan de teelt van een gevoelig gewas

Samenvatting

In Nederland komen vier soorten wortelknobbelaaltjes voor in de open teelten. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar besmetting door Meloidogyne chitwoodi; het maiswortelknobbelaaltje. In tegenstelling tot cystenaaltjes worden maiswortelknobbelaaltjes niet actief gelokt door plantenwortels. Dit heeft als voordeel dat de aaltjes zonder goede waardplant vanzelf zullen verhongeren.

Aanvullende informatie

Alles over maiswortelknobbelaaltjes: achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing –> Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aaltjesbestrijding

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Fred Kool