Milieuaaltjes: toekomstige indicator voor bodemkwaliteit

Volledig onderzoeksrapport

Milieuaaltjes: toekomstige indicator voor bodemkwaliteit

bodem
In elke bodem zitten al gauw tientallen aaltjessoorten die van verschillende voedselbronnen leven. - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Vredepeel (L.)

Periode: van 2018 tot 2019

Gefinancierd door: Topsector Agri & Food en anderen

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dekzandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek met herhalingen. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

In elke bodem zitten al gauw 40-100 aaltjessoorten die van verschillende voedselbronnen leven. Zo zijn er plantparasieten, maar ook aaltjes die van bacteriën, schimmels en kleine bodemdiertjes leven. De aaltjes reageren op veranderingen in de bodem , wat ze tot een potentieel goede indicator voor de gesteldheid van het bodemleven maakt.

Conclusies

  • Acht maanden na uitvoeren van de bodemmaatregelen was er verschil in aantal aaltjes en samenstelling van de aaltjesgemeenschap
  • De bodemmaatregelen hadden in deze proefopzet een sterker effect op de aaltjes dan het teeltsysteem (biologisch/gangbaar)
  • Na de teelt van groenbemesters was het aantal bacterie-etende en plantparasitaire aaltjes hoger
  • Ontsmetten van de grond (Monam, ASD of zaadmeel) had het sterkste effect op de samenstelling van de aaltjesgemeenschap
  • Bij natte grondontsmetting met Monam was het aantal aaltjes zelfs na acht maanden nog laag
  • Op termijn kunnen milieuaaltjes zich ontwikkelen tot een indicator voor bodemkwaliteit.

Samenvatting

De proef is in 2006 aangelegd met een biologisch en gangbaar systeem, waarbij bodemmaatregelen zijn toegepast in 2006, 2009 en 2018. Gedurende de jaren zijn metingen verricht aan onderandere gewasproductie en de bodem. In dit rapport worden de metingen aan de aaltjesgemeenschap in 2019 beschreven.

 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek met herhalingen. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Rik Peters