Tagetes onderdrukt wortellesieaaltjes; Vydate in ui overbodig

Volledig onderzoeksrapport

Tagetes onderdrukt wortellesieaaltjes; Vydate in ui overbodig

Onderzoek inzet Tagetes.
Onderzoek inzet Tagetes. - Foto: Delphy

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Delphy

Locatie: Beuling Eerste Exloërmond

Periode: van 2017 tot 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) tasten het wortelstelsel van ui aan met als gevolg opbrengstreductie. Tagetes als voorvrucht reduceerde de Pp-aaltjespopulatie met 90%. Zaaiuien vertoonde op dit perceel een hogere opbrengst en een betere kwaliteit dan bij de andere voorvruchten. De netto opbrengst was het hoogst zonder het granulaat Vydate (10 kilo/ha).

Conclusies

  • Tagetes als voorvrucht reduceerde de wortellesieaaltjes-populatie (Pp) met 90% (strategie 4).
  • Op het Tagetes-perceel (4) was de opbrengst en kwaliteit van zaaiuien hoger dan bij braak en resistente bladrammenas (1, 2 en 3) .
  • De tarra van zaaiuien (minder scheurkonten) was op het Tagetes-perceel (4) lager.
  • Op het Tagetes-perceel (4) was de zaaiuien-opbrengst zonder Vydate (10 kilo/ha) hoger.
  • De vermeerdering van de wortellesieaaltjes (Pp) was door de zaaiuien op het Tagetes-perceel (4) weinig omhoog gegaan en op een laag niveau gebleven.

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn er steeds meer problemen geconstateerd met schadelijke aaltjes in Noordoost-Nederland. Dit zijn het aardappelcysteaaltje (AM), wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, wortelknobbelaaltje Meloidogyne spp. en vrijlevende wortelaaltje Trichodorus spp. De aaltjes veroorzaken opbrengstderving in onder andere aardappelen, uien en peen.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

Annelies Beniers