Variabel bijbemesten stikstof geeft beter benutting door gewas

Volledig onderzoeksrapport

Variabel bijbemesten stikstof geeft beter benutting door gewas

Kunstmest strooien. - Foto: Peter Roek
Kunstmest strooien. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: 3 telers op 3 locaties

Periode: van 2018 tot 2020

Gefinancierd door: NPPL

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Dit NPPL-onderzoek geeft de procedure van stikstofbijbemesting weer. Van sensordata, naar gewasgroeimodel naar taakkaart. En dan de uiteindelijke uitvoering met kunstmeststrooier. Er is bij 3 telers in 4 gewassen in 7 teelten variabel bijbemest. De toepassingen hebben geleid tot een betere ruimtelijke verdeling van de stikstof over het gewas en een betere efficiëntie van de stikstof. NPPL staat voor Nationale Proeftuin voor Precisielandbouw.

Conclusies

  • Stikstof-bijbemesten op basis van sensordata is een grote stap voor telers omdat ze met deze bemestingsstrategie weinig ervaring hebben.
  • Technisch gezien is de toepassing goed uitvoerbaar, een voorwaarde is wel dat een drone of satellietbeelden worden gebruikt.
  • De toepassing is goed uit te voeren door de kunstmeststrooier handmatig te bedienen.
  • Heel belangrijk: bij droge zomers kan door sensoren een stikstoftekort worden aangegeven. Dit wordt veroorzaakt doordat de planten de bodem stikstof niet kunnen opnemen. Er is dan geen tekort en er hoeft dan niet worden bijbemest.

Samenvatting

Stikstof als meststof is een belangrijke groeifactor in akkerbouwmatige teelten. Telers worden steeds meer gedwongen om zuinig met stikstof om te gaan.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee matig betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen