Bodemscanners presteren goed bij wisselende bodemomstandigheden

Volledig onderzoeksrapport

Bodemscanners presteren goed bij wisselende bodemomstandigheden

bodemscanners
Test van bodemscanners. - Foto: Ruud Ploeg

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: 4 locaties in Nederland (Fl., N.-H., Dr. en Ov.)

Periode: van 2018 tot 2020

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zand-, klei- en veengrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is per jaar (per locatie) statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd, maar niet meerjarig op hetzelfde perceel. Het onderzoek is per locatie statistisch onderbouwd. Het is daarmee betrouwbaar.

Van 2018-2020 zijn enkele methoden voor het in kaart brengen van bodemeigenschappen vergeleken op percelen met verschillende bodems. Systemen op basis van gammastraling en op basis van EC + NIRS toonden de beste correlatie. De precisie van bodemscanners was beter naarmate er meer variatie in het perceel zit.

Conclusies

  • Correlatie van resultaten bodemscanners met grondmonsters is hoger wanneer er meer variatie in het perceel zit.
  • Precisie van systemen op basis van gammastraling en EC + NIRS is het hoogst
  • Precisie van systemen op basis van satellieten is iets minder maar wel bruikbaar
  • Extra kalibratie levert betere resultaten op.

Samenvatting

Tussen 2018 en 2020 zijn verschillende sensorsystemen vergeleken, om te bepalen hoe goed ze kleigehalte en percentage organische stof kunnen bepalen. Systemen op basis van gammastraling (Loonstra & van der Weide) en systemen op basis van EC + NIRS (Veris) tonen de beste resultaten.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd, maar niet meerjarig op hetzelfde perceel. Het onderzoek is per locatie statistisch onderbouwd. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Jos Tielen