Emissie- en toepassingsreductie GBM door precisielandbouw

Volledig onderzoeksrapport

Emissie- en toepassingsreductie GBM door precisielandbouw

HSS AgBot van AgXeed. - Foto: Peter Roek
HSS AgBot van AgXeed. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: n.v.t.

Periode: 2022

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Met precisielandbouw (PL) zien akkerbouwers duidelijk de mogelijkheden om de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te reduceren en zo tot een duurzamere productie te komen. Tegelijkertijd zorgt PL voor emissiereductie en kan PL voor de beoordeling van de wettelijke toelatingseisen voor GBM een belangrijke tool zijn. Zes toepassingen in de akkerbouw zijn (bijna) praktijkrijp.

Conclusies

  • Variabele dosering van bodemherbiciden is praktijkrijp met een gemiddelde reductie van 13% (variërend tussen 8 tot 27%).
  • Variabele loofdoding is praktijkrijp met een middelreductie variërend tussen 17 tot 27%.
  • Bescherming tegen Phytophthora met variabele dosering wordt door voorlopers reeds toegepast.
  • Spotbespuiting ter bestrijding van overblijvend onkruid wordt door voorlopers reeds toegepast.
  • Spotbespuiting ter bestrijding van kweekgras in bloembollen wordt door voorlopers reeds toegepast. Spotbespuiting ter bestrijding van aardappelopslag wordt momenteel in meerdere systemen in de praktijk getest.

Samenvatting

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) maakt deel uit van het primaire productieproces in de landbouw. Naast chemische middelen worden ook biociden, natuurlijke middelen en middelen met een laag risico gebruikt. De sector heeft als doel de toepassing van GBM zo laag mogelijk te houden.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Tags

Gewasbescherming

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Annelies Beniers