Lager gebruik bodemherbiciden door variabele dosering

Volledig onderzoeksrapport

Lager gebruik bodemherbiciden door variabele dosering

Taakkaart - Foto: Mark Pasveer
Taakkaart - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: NPPL-deelnemende bedrijven

Periode: van 2018 tot 2020

Gefinancierd door: NPPL

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Diverse grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Binnen het project NPPL (Proeftuin Precisielandbouw) experimenteerden negen telers met het variabel toepassen van bodemherbiciden in verschillende gewassen. Een bodemscan met het organischestof- en kleigehalte van de bodem was de basis. Ten opzichte van de standaard dosering werd 13% middel bespaard zonder dat er een toename in onkruid plaatsvond.

Conclusies

  • 13% lager gebruik van bodemherbiciden.
  • Geen toename in de onkruiddruk.

Samenvatting

De actieve stof van bodemherbiciden bindt zich aan klei- en organischestofdeeltjes. Hoe meer van deze deeltjes, hoe hoger de dosering moet zijn voor een goed resultaat. Een te hoge dosering kan juist schade veroorzaken aan het hoofdgewas. Variatie in klei- en organischestofgehalten binnen een perceel beïnvloeden dus de onkruiddruk en de ontwikkeling van het gewas.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

David de Wit