Variabel doseren van bodemherbicide in aardappel: nuttig?

Volledig onderzoeksrapport

Variabel doseren van bodemherbicide in aardappel: nuttig?

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Valthermond

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: SNN, provincie Drenthe

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Bij het gebruik van bodemherbiciden hebben we te maken met een optimum in het effect van middelen en het beperken van de gewasschade. Een te hoge of te lage dosering bodemherbicide kan leiden tot of gewasschade of onvoldoende bestrijding, met in beide gevallen een lagere opbrengst als gevolg.

Conclusies

  • Het variabel inzetten van bodemherbicide, 1x per seizoen, in aardappelen heeft geen effect op onkruidbestrijding.
  • Een eenmalige variabele bespuiting heeft geen effect op de aardappelopbrengst.
  • Vanwege risicomanagement is de inzet van bodemherbicide noodzakelijk, maar variabel doseren lijkt niet nuttig.

Samenvatting

Onderzoek is gedaan naar het effect van een doseringsreeks met bodemherbiciden in de teelt van zetmeelaardappelen op dalgrond. In de proeven zijn doseringen van 0, 50, 100, 150 en 200% van de praktijkdosering (0.75 L/ha Challenge + 2.5 L/ha Arcade) getoetst. Dit is getoetst op twee perceelsgedeelten met een relatief lager en relatief hoger organische stofgehalte.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Iris Visscher