Eerste stappen richting koolstofbepaling met gebruik van satelliet

Volledig onderzoeksrapport

Eerste stappen richting koolstofbepaling met gebruik van satelliet

Foto: Canva
Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aeres Dronten, UC Louvain, AGC, Clusius Clg, UvA

Locatie: IJsselmeerpolders. Wieringermeer, Leemstreek (B)

Periode: van 2016 tot 2021

Gefinancierd door: Provincies Flevoland, Noord-Holland

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei, leem

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig (met bodemmonsters op basis van meerdere jaren satellietbeelden) uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Het meten van bodemorganisch koolstof (SOC) wordt de komende jaren belangrijk, maar is tijdrovend. In dit onderzoek is een model gebruikt dat op basis van satellietbeelden automatisch voorspelt wat de SOC in de bovenste laag van de bodem is. Dit is getoetst aan de hand van grondanalyses. De correlatie tussen beide methoden was matig.

Conclusies

  • Het gebruikte model vraagt verdere optimalisatie voor betrouwbare toepassing.
  • Het voorgestelde systeem biedt, na optimalisatie, de basis voor een automatisch monitoringssysteem van bodemorganisch koolstof.

Samenvatting

Door automatische verwerking van satellietbeelden kan worden bepaald hoeveel bodemorganische koolstof (SOC) zich in de bovenlaag van een perceel bevindt. Dit maakt het mogelijk om snel en met relatief weinig moeite veranderingen in de SOC volgen. Dit onderzoek toetst de bruikbaarheid van deze aanpak.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig (met bodemmonsters op basis van meerdere jaren satellietbeelden) uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Koolstofvastlegging

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Fred Kool