Bodemleven scoort hoger in het biologisch systeem, opbrengst is lager

Volledig onderzoeksrapport

Bodemleven scoort hoger in het biologisch systeem, opbrengst is lager

Onderzoekslocatie Vredepeel - Foto: Bert Jansen
Onderzoekslocatie Vredepeel - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Proefboerderij Vredepeel

Periode: van 2006 tot 2020

Gefinancierd door: TKI Agri&Food, BO Akkerbouw, div. organisaties

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Twee teeltsystemen (gangbaar en biologisch) zijn 15 jaar onderzocht op het effect van negen bodemmaatregelen op bodemgezondheid en bodemweerbaarheid in vergelijking met zwarte braak. De eerste schade voor plantparasitaire aaltjes lijkt in het bio-systeem pas bij een hogere dichtheid te ontstaan dan in het geïntegreerde (gangbare) systeem (hogere schadedrempel). Ook de nutriënten-levering en bodemweerbaarheid scoorden significant hoger in het bio-systeem. De opbrengsten bleven echter iets achter door Phytophthora in aardappel (2017), mechanisch wieden in erwt (2018), Pseudomonas in het prei-uitgangsmateriaal (2019) en minder beschikbare nutriënten in zomergerst (2020).

Conclusies

  • Toepassing van de bodemmaatregelen leverden meerjarig hogere gewasopbrengsten op bij de geïntegreerde (gangbare) en biologische systemen in vergelijking met braak (bij gangbaar significant hoger). Aandacht voor de bodem loont!
  • Biofumigatie (inwerken van glucosinolaat-houdende gewassen) bleek niet effectief voor de beheersing van aaltjes en bodemschimmels. De besmetting met het wortellesieaaltje nam toe en de gewasopbrengst nam licht af.
  • Anaerobe grondontsmetting (ASD) en chitine onderdrukten naast aaltjes ook de schimmels Verticillium dahliae en Rhizoctonia solani. ASD bestreed ook diverse wortelonkruiden.
  • De vier bodemmaatregelen (ASD, chitine, Tagetes patula en gecombineerd) onderdrukten plantparasitaire aaltjes langjarig, vaak sterker en langduriger dan de chemische grondontsmetting.
  • De juiste, bij de aaltjesbesmetting passende groenbemesters leverden bij beide systemen opbrengstverbeteringen (10 tot 15%). Bij een foute keuze vermeerderden plantparasitaire aaltjes tot schadelijke dichtheden.
  • De gecombineerde bodemmaatregel ASD, haarmeel en compost verhoogde bodemweerbaarheid, nutriëntenopname, plantgezondheid en de diversiteit van het bodemleven.

Samenvatting

Op het proefbedrijf in Vredepeel wordt sinds 2006 de langjarige effecten van bodemmaatregelen (organische stoftoepassingen, teelt van groenbemesters, bestrijdingsmaatregelen) in geïntegreerde (gangbare) en biologische teeltsystemen onderzocht op 1) de bestrijding van schadelijke bodempathogenen 2) verhoging van het bodemleven en de bodemweerbaarheid en 3) gewasopbrengsten en -kwaliteit.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers