Regeneratieve landbouw: stimuleer bodemleven met groenbemesters

Volledig onderzoeksrapport

Regeneratieve landbouw: stimuleer bodemleven met groenbemesters

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Bodemcoach Dietmar Näser

Locatie: n.v.t.

Periode: van 2015 tot 2020

Gefinancierd door: Jansen Wijhe

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek en praktijkdemonstratie.

Door de stofwisseling van het bodemleven (het geheel van alle levende organismen in de bodem en de levende plantenwortels) ontstaat een vruchtbare voedingshumus. Gevolg is dat de bodemvruchtbaarheid toeneemt. Hoe beter en actiever de uitwisseling tussen het bodemleven en de planten, hoe vitaler, gezonder en productiever de gewassen zullen zijn. Belangrijk is om het bodemleven te voeden met diverse soorten groenbemesters.

Conclusies

  • Permanente groene teelt is belangrijk voor de revitalisering van de bodem (zorgt voor constante humusopbouw en aanvoer van nutriënten, vermindert uitspoeling, werkt onkruidonderdrukkend en vermindert op langere termijn het oogstrisico).
  • Het beste is om niet meer dan twee weken de grond braak te laten liggen, anders gaat het bodemleven sterk achteruit en stagneert de humusvorming.
  • Teel zomervanggewassen en wintervanggewassen en gebruik soortenrijke groenbemestermengsels (mengsels met veel gras zorgen voor humusopbouw).
  • Klaver zonder gras als onderzaai leidt tot extreme verharding van de grond na de oogst.
  • Verbouw indien mogelijk geen monoculturen en pas onder- of bijzaai toe, dit zorgt voor constante voeding voor de bodemorganismen.
  • Kies voor de juiste grondbewerking (eventueel met inspuiten van plantaardige fermenten), pas bodemstimulerende bemesting toe en vitaliseer het gewas eventueel met compostthee.

Samenvatting

Regeneratieve landbouw is een totaalsysteem dat zich richt op de gezondheid van de plant, maar ook op de gezondheid van de bodem. De bodem voedt de plant en de plant voedt de bodem.

Aanvullende informatie

  • Boek: Regeneratieve Landbouw Bodemleven en Plantenstofwisseling begrijpen 2e uitgebreide uitgave, auteur Dietmar Näser, in het Duits beschikbaar: Regenerative Landwirtschaft | scholars-Titel ohne Reihe
  • Artikel: Indirect Effects of the Herbicide Glyphosate on Plant, Animal and Human Health Through its Effects on Microbial Communities (2021) A.H.C. van Bruggen, M.R. Finck, M. He, C.J. Ritsema, P. Harkes, D. Knuth & V. Geissen, REVIEW article, Front. Environ. Sci., Sec. Toxicology, Pollution and the Environment, Volume 9
  • Humus: In de gestandaardiseerde humusanalyse wordt het levende en dode organische bodemmateriaal samen als bodemkoolstof gemeten. Deze definitie van humus gaat voorbij aan de levensprocessen. Humus is een mengsel van stoffen, die zich onder planten vormt. Dit is de effectieve vorm van humus (Raoul France 1921, humusonderzoeker).
  • Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL) Dit voorstel richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorkomt uitputting van de bodem. Het voorstel biedt niet alleen een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek, maar biedt ook economische kansen voor het gehele agri-food complex inclusief Nederlandse boerenbedrijven.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek en praktijkdemonstratie.

Tags

Bemesting

Bodembewerking

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

Groenbemesters

author_image

Auteur

Annelies Beniers