Regeneratieve landbouw: groenbemesters op juiste manier inwerken cruciaal

Volledig onderzoeksrapport

Regeneratieve landbouw: groenbemesters op juiste manier inwerken cruciaal

Onderwerken groenbemesters icm inzaaien tarwe. - Foto: Koos van der Spek
Onderwerken groenbemesters icm inzaaien tarwe. - Foto: Koos van der Spek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Bodemcoach Dietmar Näser

Locatie: n.v.t.

Periode: van 2015 tot 2020

Gefinancierd door: Jansen Wijhe

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek en praktijkdemonstratie.

Bij oppervlaktevertering van groenbemesters wordt een grote hoeveelheid groen, vers organisch materiaal losjes en ondiep in de bodem ingewerkt. Daar wordt het in korte tijd afgebroken en gemetaboliseerd. Omdat er weinig houtig weefsel in de gewassen zit, worden de koolhydraten, eiwitten en vetten door de enzymactiviteit van de bodemmicroben gemakkelijk omgezet naar humusstoffen. Belangrijk is om op de juiste manier (met de juiste machines) de groene plantenmassa in te werken. Zo herstelt het bodemleven en verloopt het humusvormend proces optimaal.

Conclusies

  • Groenbemesters of groeiende ondergezaaide gewassen losjes inwerken (3 cm) is de snelst werkende en één van de productiefste manier om organisch te bemesten in de akkerbouw.
  • Bij het inwerken van gewasresten of verse compost treedt oppervlaktecompostering op en de snelle vorming van humusstoffen blijft uit.
  • Strippen van geoogste akkers levert minder humus op omdat wortels minder snel omzetbare suiker en eiwitten hebben dan bladeren.
  • Belangrijk is om tijdens de grondbewerking het verteringsproces met melkzuurhoudende plantaardige fermenten te bevorderen (monteer sproeikoppen of injectoren op de grondbewerkingsmachines).
  • Er zijn verschillende stripapparaten in de handel, zoals de grondfrees, veertandcultivar, lichte cultivar, DynaDrive, kopeg, stoppelploeg, X-schijven voor de juiste manier van inwerken van de groenbemesters.
  • Bij het inwerken is het creëren van een groot contactoppervlak tussen het plantmateriaal en de fijne grond van doorslaggevend belang voor het verteringsproces.

Samenvatting

Regeneratieve landbouw is een totaalsysteem dat zich richt op de gezondheid van de plant maar ook op de gezondheid van de bodem. De bodem voedt de plant en de plant voedt de bodem.

De oppervlaktevertering die plaatsvindt door de enzymactiviteit van de bodemmicroben verloopt ongeveer op dezelfde manier als de vertering van grassen in de pens van koeien. Daarom stimuleren plantaardige fermenten het verteringsproces van groenbemesters en andere gewassen op een soortgelijke manier als zure penssappen of melkzuurhoudende veevoedersupplementen doen.

Aanvullende informatie

  • Boek: Regeneratieve Landbouw Bodemleven en Plantenstofwisseling begrijpen 2e uitgebreide uitgave, auteur Dietmar Näser, in het Duits beschikbaar: Regenerative Landwirtschaft | scholars-Titel ohne Reihe
  • Boek: Rijke Grond Minder werk, meer opbrengst, auteur Gabe Brown. De Nederlandse uitgave is een initiatief van Jan Aernoud van Eeken. Tweede druk: mei 2023.
  • Humus: In de gestandaardiseerde humusanalyse wordt het levende en dode organische bodemmateriaal samen als bodemkoolstof gemeten. Deze definitie van humus gaat voorbij aan de levensprocessen. Humus is een mengsel van stoffen, die zich onder planten vormt. Dit is de effectieve vorm van humus (Raoul France 1921, humusonderzoeker).
  • Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL) Dit voorstel richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorkomt uitputting van de bodem. Het voorstel biedt niet alleen een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek, maar biedt ook economische kansen voor het gehele agri-food complex inclusief Nederlandse boerenbedrijven.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek en praktijkdemonstratie.

Tags

Bemesting

Bodembewerking

Bodemgezondheid

Gewasbescherming

Groenbemesters

author_image

Auteur

Annelies Beniers