Opbrengst smalle en brede rijpaden netto gelijk

Volledig onderzoeksrapport

Opbrengst smalle en brede rijpaden netto gelijk

Trekker met breedspoor.
Trekker met breedspoor

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: SPNA

Locatie: Munnekezijl

Periode: van 2020 tot 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is betrouwbaar omdat maar twee van de drie jaar resultaten van alle drie de behandelingen konden worden meegenomen

Met seizoensrijpaden worden vaste rijpaden gebruikt m.u.v. oogst en hoofdgrondbewerking. Het toepassen van brede (3,2m) of juist smalle (1,5m) seizoensrijpaden leidt niet tot een hogere opbrengst of significant betere maatsortering in pootaardappelen. Wel levert het brede rijpad een besparing van zo’n 6% pootgoed op. 

Conclusies

  • Er is geen statistisch verschil in zowel opbrengst als maatsortering aangetoond tussen 1,5m seizoensrijpaden en 3,2m seizoensrijpaden in pootaardappelen.
  • Rekening houdend met het hectareverlies van de rijpaden heeft het 3,2m seizoensrijpaden-systeem per hectare minder pootgoed nodig in vergelijking met het 1,5m seizoensrijpaden-systeem. Dit leidt tot een kostenbesparing.

Samenvatting

In 2020, 2021 en 2022 is er vanuit het project PPS Klimaatadaptatie onderzoek gedaan naar de toepassing van seizoensrijpaden in de pootaardappelteelt en daarmee de effecten op opbrengst en maatsortering.

Aanvullende informatie

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is betrouwbaar omdat maar twee van de drie jaar resultaten van alle drie de behandelingen konden worden meegenomen

Tags

Pootaardappelen

author_image

Auteur

Eva de Jonge