Biodoperwt profiteert van seizoensrijpaden, gangbare wintertarwe niet

Volledig onderzoeksrapport

Biodoperwt profiteert van seizoensrijpaden, gangbare wintertarwe niet

Foto: Mark Pasveer
Teelt van doperwten. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: SPNA (proefboerderij)

Locatie: Nieuw Beerta

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: Klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Gebruik van seizoensrijpaden kan bodemverdichting tegengaan. In dit systeem wordt er na de hoofdgrondbewerking niet meer gereden waar de planten gaan groeien. In het eerste jaar was de opbrengst van biologische doperwt flink hoger. De gangbare wintertarweopbrengst was vergelijkbaar.

Conclusies

  • Seizoensrijpaden in biologische doperwt geven een hogere opbrengst dan standaard teeltsysteem op brede banden.
  • Opbrengst van gangbare wintertarwe is bij seizoensrijpaden vergelijkbaar met het standaard teeltsysteem.
  • Indringingsweerstand is gelijk bij standaard teeltsysteem en seizoensrijpaden.

Samenvatting

Vermindering van bodemverdichting krijgt in Nederland veel aandacht. De machines op een bedrijf hebben echter vaak uiteenlopende spoorbreedtes waardoor bijna de hele bodem aangereden wordt. Bij seizoensrijpaden worden alle bewerkingen gedurende het seizoen vanuit hetzelfde spoor uitgevoerd, waardoor een deel van de bodem ontlast wordt. De hoofdgrondbewerking en de oogst gebeuren niet vanaf de rijpaden.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Aanvullende informatie

Dit is een tussenrapportage na 1 jaar onderzoek (2021). Het onderzoek wordt nog 2 jaar herhaald op hetzelfde perceel.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

David de Wit