Minder rijden tijdens graanoogst met dynamische routeplanning

Volledig onderzoeksrapport

Minder rijden tijdens graanoogst met dynamische routeplanning

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Aarhus University

Locatie: Havndal, Denemarken

Periode: van 2017 tot 2020

Gefinancierd door: Innovation Fund Denmark, EU

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Het oogsten van granen is complex door het aantal voertuigen en bewegingen. Hierbij kan een rekenmodel helpen. Het voorgestelde systeem gebruikt de positie van alle voertuigen en de opbrengstsensor van de combine. Zo kan op elk moment worden bepaald welk voertuig en welke route ideaal is voor het overladen van een volle bunker.

Conclusies

  • Door het meten en direct communiceren van de actuele oogst kan efficiënter worden overgeladen.
  • Het systeem kan op elke combine worden opgebouwd, als deze een CAN-bus, gps-ontvanger en opbrengstsensor heeft.
  • Het gebruik van het mobiele netwerk betekent wel dat een redelijke netwerkdekking noodzakelijk is.
  • In een scenario met uiteenlopende praktijkpercelen betekende optimalisering 9,8% minder voertuigbewegingen.

Samenvatting

Tijdens het oogsten moet steeds op het juiste moment een kipper beschikbaar zijn om de volle bunker van de combine in over te laden. In dit onderzoek is gekeken naar het oogsten van graangewassen en specifiek naar de logistiek hiervan. Rekenmodellen zijn goed in het inschatten waar de bunker vol zal zijn.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Fred Kool