Met erosiestoppers geen hogere opbrengst pootaardappel, wel betere waterverdeling?

Volledig onderzoeksrapport

Met erosiestoppers geen hogere opbrengst pootaardappel, wel betere waterverdeling?

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: SPNA

Locatie: Stiens

Periode: van 2020 tot 2022

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lichte klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Door het creëren van ‘dijkjes’ (erosiestoppers) tussen de aardappelruggen kan het water beter infiltreren op de plek waar het valt, hierdoor stroomt het minder snel van een perceel naar lager gelegen plekken. In de PPS Klimaatadaptatie gaven de erosiestoppers geen hogere opbrengsten. Wel was de teler waar de proef heeft gelegen zo enthousiast over de betere waterverdeling, dat hij zijn tweede frees-poot combinatie ook met een erosiestopper wil uitrusten.

Conclusies

  • Toepassen van erosiestoppers veroorzaakt geen significant verschil in opbrengst en maatsortering in pootaardappelen.

Samenvatting

In 2020, 2021 en 2022 is vanuit de PPS Klimaatadaptatie onderzoek naar erosiestoppers in de pootaardappelteelt op kleigrond in Friesland gedaan. Daarbij is geen effect op opbrengst en maatsortering gevonden.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Beregenen

Pootaardappelen

author_image

Auteur

Eva de Jonge