Ondergrondverdichting oplossen lastiger dan gedacht

Volledig onderzoeksrapport

Ondergrondverdichting oplossen lastiger dan gedacht

Nkg. - Foto: Theo Galama
Nkg. - Foto: Theo Galama

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad en Vredepeel

Periode: van 2009 tot 2020

Gefinancierd door: PPS beter bodembeheer

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zavel en zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Bijna 50% van de Nederlandse landbouwgronden is verdicht. Verdichting van de bovenste laag is goed zichtbaar, maar ondergrondverdichting niet altijd. Terwijl het vergelijkbare problemen geeft. Klimaatverandering; veel neerslag afgewisseld met droge periodes, maken problemen als afspoeling en slechte infiltratie ernstiger. Wageningen University & Research deed binnen PPS Beter Bodembeheer onderzoek naar manieren om de structuur van de ondergrond te verbeteren.

Conclusies

  • In de proef werkt NKG (niet kerende grondbewerking) niet beter tegen ondergrondverdichting dan ploegen.
  • Bij NKG nam de opbrengst per jaar toe. Na zeven jaar was de opbrengst hetzelfde als bij ploegen.
  • Net onder de bewerkingsdiepte was de structuur bij NKG slechter dan bij ploegen.
  • In biologische rotaties met peen kan NKG netto tot €500/ha minder opleveren dan met ploegen.
  • Bij een gangbare teelt zijn deze verschillen veel kleiner: van €10/ha meer tot €60/ha minder.
  • Dit onderzoek was te klein om te bewijzen dat de combinatie NKG en natuurlijk herstel ondergrondverdichting vermindert.
  • Er waren enkele aanwijzingen dat bij ploegen ondergrondverdichting beter hersteld was dan bij NKG.

Samenvatting

Ondergrondverdichting is een groot probleem in Europa. Effecten zijn lagere gewasopbrengsten door nat- en droogteschade en slechte infiltratie van water. Afspoelend water neemt weer nutriënten en resten van gewasbeschermingsmiddelen mee naar de sloot. Ondergrondverdichting is niet direct zichtbaar, en daardoor een sluipende oorzaak van problemen.

Aanvullende informatie

Omdat NKG niet als beter of slechter uit het onderzoek is gekomen, is er geen reden om je bedrijfsvoering aan te passen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd zonder herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Eva de Jonge