Met Planty Organic blijft bodemkwaliteit op peil

Volledig onderzoeksrapport

Met Planty Organic blijft bodemkwaliteit op peil

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut

Locatie: Proefboerderij Kollumerwaard

Periode: van 2012 tot 2020

Gefinancierd door: EU, BO Akkerbouw en provincie Friesland

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: klei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Dit is een verslag over negen jaar onderzoek aan een biologisch teeltsysteem (Planty Organic). Het bijzondere van dit teeltsysteem is dat er geen stikstof wordt ingebracht als mest. De stikstof wordt aangevuld door de teelt van vlinderbloemigen. In die acht jaren is de bodem zeer intensief bemonsterd. Dit levert  een goed beeld op van het effect van de maatregelen op de bodemkwaliteit.

Conclusies

  • Planty Organic scoort zeer hoog bij N-efficiëntie.
  • Planty Organic scoort zeer hoog bij milieu- en diversiteitsindicatoren.
  • Bij Planty Organic is de productiviteit per hectare aanzienlijk lager dan bij een gangbaar teeltsysteem.
  • De productiviteit van Planty Organic is vergelijkbaar met het biologisch akkerbouwsysteem
  • Er zijn geen noemenswaardige problemen geweest met ziekten en plagen (behalve phytopthora).

Samenvatting

In dit project wordt in een biologisch akkerbouw teeltsysteem (Planty Organic) de stikstofaanvoer volledig door teelt van vlinderbloemigen geleverd. Over een periode tijd van zes jaar wordt op vijf momenten een gewas vlinderbloemigen geteeld en ondergewerkt.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Groenbemesters

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen