Groenbemester heeft alleen stikstofbemesting nodig na granen

Volledig onderzoeksrapport

Groenbemester heeft alleen stikstofbemesting nodig na granen

Groenbemester. - Foto: Mark Pasveer
Groenbemester. - Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: n.v.t.

Periode: 0

Gefinancierd door: BO Akkerbouw en Topsector Agri & Food

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: klei, zand en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Om de stikstofbemesting van groenbemesters af te stemmen op de stikstofbehoefte van het gewas zijn de bemestingsrichtlijnen verfijnd naar zaaidatum en voorvrucht. Uit een literatuurstudie bleek dat alleen bij granen als voorvrucht stikstofbijbemesting nodig is om de groenbemester goed te laten ontwikkelen. De stikstofbehoefte bij vroege zaai is groter dan bij latere zaai.

Conclusies

  • N-bemestingsrichtlijnen voor meest geteelde groenbemesters zijn geactualiseerd en verfijnd naar zaaidatum en voorvrucht.
  • Alleen N-bemesting is nodig na granen.
  • Vroeger zaaien geeft hogere N-opname en hogere benodigde N-gift.

Samenvatting

Tot op heden waren de stikstofbemestingsrichtlijnen voor groenbemesters weergegeven als range per soort. In de praktijk is er behoefte aan een meer verfijnde bemestingsrichtlijn rekening houdend met zaaidatum en voorvrucht.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Groenbemesters

author_image

Auteur

David de Wit