Met Functionele AgroBiodiversiteit virusbesmetting in lelies tegengaan

Volledig onderzoeksrapport

Met Functionele AgroBiodiversiteit virusbesmetting in lelies tegengaan

lelies
Foto: WUR

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Limburg

Periode: van 2019 tot 2022

Gefinancierd door: TKI (Topsectoren)

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Met Functionele AgroBiodiversiteit is virusbesmetting in lelies net zo goed te beperken als met een traditionele bespuiting. Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) houdt in dat de rand rond een perceel wordt ingezaaid met een bloemenmengsel.  Bladluizen fourageren liever in deze zogenaamde vanggewassen dan in het leliegewas. In deze vanggewassen huizen de natuurlijke vijanden van de luis.

Conclusies

  • Weglaten van pyrethroïden en insecticiden in combinatie met een FAB-strook geeft geen verhoogd viruspercentage ten opzichte van gangbaar.
  • Er werd geen verschil in aantallen bladluizen gevonden in de lelies geteeld naast een FAB-strook en de gangbare objecten.
  • De samenstelling van de FAB-strook is belangrijk, voldoende bloeiende planten is hierbij essentieel.
  • Belangrijk is om in de FAB-strook planten te hebben die geen waard voor het virus zijn, waardoor de luizen hun virus kwijtraken (virussink).

 

Samenvatting

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) houdt in dat een teler maatregelen neemt om een positief effect te creëren op de biodiversiteit. Deze methode is erop gericht om een ziekte of plaag onder een bepaalde schadedrempel te houden. In dit onderzoek ging het om het beheersen van bladluizen in lelie.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bloembollen

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen