Optimaal akkerrandmengsel is doelafhankelijk

Volledig onderzoeksrapport

Optimaal akkerrandmengsel is doelafhankelijk

Akkerrand. - Foto: Peter Roek
Akkerrand. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut

Locatie: Valthermond

Periode: 2021

Gefinancierd door: EU-Plattelandsontwikkeling (POP3)

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Uit een akkerrandmengsel-vergelijking blijkt dat de beste optie afhangt van het doel van de akkerrand. Een mengsel met veel zaden en bloeiende planten biedt het meeste vogelwintervoedsel en de meeste driftreductie. Een meerjarige grassige rand werkt beter tegen uitspoeling, terwijl een mengsel met veel rode klaver de meeste insecten aantrekt.   

Conclusies

  • Een najaarsgezaaid mengsel met veel bloeiende planten en zaadproductie biedt het meeste vogelwintervoedsel en de meeste driftreductie.
  • Een meerjarige grassige rand heeft de meeste doorworteling en zal het beste werken tegen uitspoeling.
  • Een voorjaarsgezaaid mengsel met veel rode klaver trekt de hoogste aantallen insecten (hommels) aan.
  • Mengsels verschilden niet in het aantal insectensoorten (diversiteit).
  • Najaarszaai heeft een betere onkruidonderdrukking dan voorjaarszaai.
  • Alternatief beheer (maaikorven en afvoeren) is ruimschoots duurder dan standaardbeheer (klepelen en laten liggen).

Samenvatting

Akkerranden kunnen gebruikt worden om de biodiversiteit te bevorderen. Onderzoekers vergeleken de eigenschappen van verschillende mengsels ingezaaid in het najaar of voorjaar.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

BIodiversiteit

author_image

Auteur

Marleen Hermelink