Ervaringen met maatregelen voor bevordering biodiversiteit

Volledig onderzoeksrapport

Ervaringen met maatregelen voor bevordering biodiversiteit

Luzernestrook - Foto: Jan Willem van Vliet
Luzernestrook - Foto: Jan Willem van Vliet

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Uitvoeringscomité PDPO III

Locatie: Verschillende bedrijven in Limburg en België

Periode: 2021

Gefinancierd door: Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Niet bekend

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om een praktijkdemonstratie.

Het beschermen van de biodiversiteit is een van de voorwaarden voor het ontvangen van inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast kunnen agrariërs die dat willen nog aanvullende maatregelen nemen om de biodiversiteit te bevorderen. In dit artikel een aantal voorbeelden van Vlaamse en Limburgse telers over deze maatregelen en hoe dat hen bevalt.

Conclusies

  • Voor vrijwel elk bedrijf is er wel een (type) maatregel die past in de bedrijfsvoering.
  • Maatregelen hoeven zeker niet altijd heel groot of ingrijpend te zijn.
  • Kleine productie met korte ketens voor de afzet spelen vaak een rol.
  • Veel bedrijfsleiders die maatregelen nemen, doen dit ook ter verhoging van hun eigen werkplezier.

 

Samenvatting

Verschillende telers in Vlaanderen en Limburg passen maatregelen toe die de biodiversiteit op het bedrijf kunnen bevorderen. Dan kan het gaat om plaatsen  van vruchtbomen of de overwintering van tarwe en het aanleggen van luzernestroken. Een aantal ervaringen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om een praktijkdemonstratie.

Tags

Natuurinclusief

author_image

Auteur

Rik Peters