Meer stikstof dan nodig voor oogstbehoud en tegengaan bodemuitputting

Volledig onderzoeksrapport

Meer stikstof dan nodig voor oogstbehoud en tegengaan bodemuitputting

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Flevoland

Periode: van 2014 tot 2015

Gefinancierd door: Digital Future Farm project, WaterFARMING project

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Diverse grondsoorten (zie rapport)

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Door het geven van een overmaat aan stikstof aan gewassen, lopen de productiekosten op. Ook is het stikstofoverschot hoger dan wat nodig is voor oogstbehoud en om bodemuitputting te voorkomen. Berekeningen met het gewasgroeimodel WOFOST, gekoppeld aan de nieuw ontwikkelde bodemstikstofmodule SNOMIN, tonen dit aan. Verschillende scenario’s zijn doorgerekend voor commercieel geteelde wintertarwe. Het is mogelijk om met behoud van dezelfde opbrengst gemiddeld tot 39% minder stikstof toe te dienen.

Conclusies

  • De doorgerekende scenario’s laten zien dat de Farm to Fork-doelstelling voor wintertarwe met behoud van opbrengst in Nederland haalbaar is (een gemiddelde reductie van 50% van het stikstofoverschot zonder stikstof-onttrekking aan de bodem en zonder opbrengstverlies is mogelijk).
  • De aanpassingen in stikstofgift en het stikstofoverschot varieerden sterk per veld, waarbij ook bij sommige velden de stikstofgift te laag was.
  • Stikstofonttrekking aan de bodem in Nederland heeft bijna nooit binnen één groeiseizoen een vermindering in bodemvruchtbaarheid tot gevolg, waardoor de gemiddelde stikstofgift voor wintertarwe zelfs met 25 tot 39% omlaag kan.
  • Door de nieuwe module SNOMIN is een duurzaam stikstofbeheer in gewasproductie binnen handbereik (SNOMIN berekent de beschikbare organische en minerale stikstof in de bodem).
  • In de toekomst kan mogelijk met deze stikstofmodule naast andere gewassen ook nieuwe producten van reststromen worden doorgerekend.

Samenvatting

Het overschot aan voedingsstoffen in het milieu is een belangrijke bron van lucht-, bodem- en waterverontreiniging. Dit heefteen negatieve invloed op biodiversiteit en klimaat. Eén van de doelen in de Europese Green Deal is om het stikstofoverschot met minstens 50% te verminderen, wel met behoud van bodemvruchtbaarheid. Verder moet vóór 2030 het gebruik van meststoffen met minstens 20% worden verminderd.

Aanvullende informatie

Handboek Bodem en Bemesting

BIN2BEAN project 2023: Van biologisch afval naar bodemregeneratie. De reststroom, biologisch afval, kan tal van toepassingen hebben. Een voorbeeld hiervan is het maken van organische bodemverbeteraars, met het potentieel om de fysieke, chemische en/of biologische eigenschappen van de bodem te verbeteren. Met meer dan 60% van de Europese bodems die als ‘gedegradeerd’ en ongezond worden beschouwd, is het herstel van de bodemgezondheid urgent. Het is één van de belangrijke doelstellingen van de EU.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Tarwe

author_image

Auteur

Annelies Beniers