Hoge toename gevlekte akkerslak op bladrammenas en witte klaver

Volledig onderzoeksrapport

Hoge toename gevlekte akkerslak op bladrammenas en witte klaver

Slakken. - Foto: Jan Willem Schouten
Slakken. - Foto: Jan Willem Schouten

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Alle grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

In Nederland komen circa 25 soorten naaktslakken voor. De schadelijkste soort is de gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum. Bij de teelt van bladrammenas en witte klaver is de populatietoename van de akkerslak veel groter dan bij gele mosterd. Hoge populatiedichtheden van de gevlekte akkerslak kan een negatief teeltadvies voor bijvoorbeeld bladkool voor de opvolgende teelt tot gevolg hebben. Let dus op bij de keuze van de voorvrucht. Deze heeft een flinke invloed op eventuele slakkenschade bij de volgende teelt.

Conclusies

  • Gevlekte akkerslakken kunnen effectief bestreden worden met de slakkenparasitaire nematode hermaphrodita (toepassing in biologische landbouw).
  • Bovengrondse slakken (waaronder de gevlekte akkerslak) kunnen effectief bestreden worden met slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat (toepassing in de biologische landbouw)
  • Door hoger organischestofgehalte in de bodem (dierlijke mest en groenbemesters) kunnen slakken zich beter schuilhouden en zich vermeerderen.
  • Intensief frezen en inwerken van bovengronds plantmateriaal zorgen voor vermindering van de slakkenpopulatieopbouw.
  • Een fijn zaaibed (aandrukken en verdichten direct na zaaien) beperkt de bovengrondse activiteit van slakken en daardoor minder schade aan het opkomende gewas.
  • Emulsies van tijm- en groene muntolie zijn dodelijk voor de gevlekte akkerslak bij concentraties die niet fytotoxisch waren voor raaigras en zwenkgras.

Samenvatting

Landslakken worden onderverdeeld in huisjesslakken en naaktslakken, waarvan vrijwel uitsluitend de laatste groep economische schade veroorzaakt in de Nederlandse akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Door een goede aanpassing aan de huidige cultuurmaatregelen is de gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum) de belangrijkste veroorzaker van schade. De belangrijkste akkerbouwgewassen waarin de gevlekte akkerslak schade veroorzaakt zijn: aardappel, graan, kool- en raapzaad, peulvruchten en suikerbiet.

Aanvullende informatie

Artikel: Beheersing van bodemplaaginsecten via bodemgezondheidsmaatregelen
Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemplaaginsecten
Auteurs: K. van Rozen, H.F. Huiting, A.B. Allema, R.W.H.M. van Tol, J. Postma
Rapport WPR-1061 (2021). Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/538253

Voor meer informatie: Begeleidende rapportage Schema Bodemplagen (2013) Y. T. Qiu, K. van Rozen, E. Raaijmakers, T. Everaarts, https://edepot.wur.nl/294276

Handboek groenbemesters, W. Haagsma (2019) Het handboek is digitaal beschikbaar op de website: www.handboekgroenbemesters.nl

Het is ook in gedrukte vorm uitgekomen en is te bestellen bij Agrio, www.agrio.nl/groenbemestershandboek

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb):
https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers