Tijdig onderwerken spinazieresten verlaagt schade bonenvlieg

Volledig onderzoeksrapport

Tijdig onderwerken spinazieresten verlaagt schade bonenvlieg

Bonenvlieg
Bonenvlieg - Foto: Caroline Harding, MAF (CC)

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Alle grondsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De bonenvlieg is door het wegvallen van de zaadbehandeling (in de biologische teelt al gebruikelijk) zeer schadelijk voor bonen, spinazie, soja, mais, peen en granen. Bonenvlieg kan zich volledig ontwikkelen (van ei tot volwassen insect) op veel verschillende soorten voedsel, waaronder verterend organisch materiaal. Door direct na de spinazie-oogst de resten voldoende onder te werken (in juli) is de opkomst en het aantal gezonde planten van de stamslaboon beduidend hoger.

Conclusies

  • Vermijd spinazie als voorvrucht in de teelt van bonen. Naar verwachting kunnen ook groenbemesters en andere gewassen voor problemen zorgen.
  • Het zaaibed ruim vóór het zaaien klaarleggen verlaagt het aantastingsniveau.
  • Natuurlijke beheersing met kortschildkever is alleen effectief door ze massaal los te laten aan het begin van het seizoen.
  • Wanneer plantenweefsel te hard wordt, kunnen de maden van de bonenvlieg de plant niet meer penetreren.
  • Vermijd bemesting met organische meststoffen vlak voor zaaien of planten.
  • Verlengen van de periode tussen de oogst van spinazie en het zaaimoment van bonen verlaagt schade door bonenvlieg.

Samenvatting

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet de bonenvlieg (Delia platura) als een knelpunt door het wegvallen van de zaadbehandeling. In sommige gevallen veroorzaakt de bonenvlieg tot 70 à 80% plantuitval in stamslabonen. Met name de larven vreten gangen in de kiemende zaden en zorgen ervoor dat kiemplantjes wegrotten. Sommige zaden kiemen nog wel, maar de groeipunten worden aangevreten en alleen de kiemblaadjes verschijnen nog boven de grond. Met als gevolg een lagere opbrengst per hectare. Telers kiezen vaak voor overzaaien.

In de gangbare teelt wordt ieder jaar ontheffing aangevraagd voor het granulaat Force bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor een goede bescherming tegen bonenvlieg.

In de biologische teelt en ook in de gangbare teelt wordt het steeds belangrijker om de plaag te kunnen beheersen via bodemgezondheidsmaatregelen.

Aanvullende informatie

Artikel: Beheersing van bodemplaaginsecten via bodemgezondheidsmaatregelen
Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemplaaginsecten
Auteurs: K. van Rozen, H.F. Huiting, A.B. Allema, R.W.H.M. van Tol, J. Postma
Rapport WPR-1061 (2021). Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/538253

Voorkomen van schade door bonenvlieg (2012)
Effectiviteit van zaad- en bodembehandelingen om stamslabonen te beschermen tegen de maden van de bonenvlieg, aangevuld met een inventarisatie naar een duurzamere aanpak. – K. van Rozen & M. Vlaswinkel, https://edepot.wur.nl/301486

Voorkomen van schade door bonenvlieg (2013)
Effectiviteit van zaad- en bodembehandelingen en aanvullende maatregelen om stamslabonen te beschermen tegen de maden van de bonenvlieg. – K. van Rozen & M. Vlaswinkel, https://edepot.wur.nl/300069

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers