Herhaling elektrisch wieden noodzaak voor bestrijding knolcyperus

Volledig onderzoeksrapport

Herhaling elektrisch wieden noodzaak voor bestrijding knolcyperus

Foto: René Groeneveld
Onkruidbestrijding met X-Power. - Foto: René Groeneveld

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Hogeschool Van Hall Larenstein

Locatie: Nederland

Periode: van 2021 tot 2022

Gefinancierd door: Ministerie LNV, NVWA, NWO ( Regieorgaan SIA)

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Knolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid. De chemische bestrijding wordt steeds meer aan banden gelegd. Een alternatief is elektro-fysische bestrijding. In 2019 is een nieuwe techniek ontwikkeld onder de naam XPower. De elektriciteit stroomt via strijkers door de onkruidplantjes (tot in de wortels). In een praktijktest in 2021 bleek dat een derde of vierde behandeling nodig was voor een effectieve bestrijding.

Conclusies

  • Voor een goede werking is goed contact met de knolcyperus vereist.
  • De behandeling werkt het beste als de grond droog is maar de knolcyperus nog voldoende vochtig is.
  • Een juiste voorbereiding van het perceel is belangrijk; vlak, geen rijsporen, geen andere gewassen of onkruiden, randen vrij van obstakels, geen waterplassen.
  • Elektro-fysische bestrijding met Xpower zorgde na één jaar en meerdere behandelingen voor een significante reductie van knolcyperus.
  • Meerjarige monitoring en behandeling zijn nodig omdat na één jaar bestrijding er nog knolletjes in de bodem zijn gevonden.
  • Een jaar elektro-fysische bestrijding had geen zichtbare effecten op de algehele bodemconditie en het bodemleven (wel lichte toename bodemverdichting).

Samenvatting

Knolcyperus is familie van de cypergrassen, lijkt sterk op zeebies, heeft lange slanke wortelstokken en knolletjes (circa 1 cm dik). De meeste knolletjes zitten in de bovenste bodemlaag (tot 15 cm). De knolletjes kunnen meer dan 30 jaar in de bodem overleven en elk jaar 10 tot 12 keer uitlopen.

Wanneer knolcyperus is vastgesteld geldt een bestrijdingsplicht en een teeltverbod (op akker- en tuinbouwgewassen). Na drie opeenvolgende jaren met een knolcyperus-vrij verklaring wordt het verbod opgeheven, óf wanneer direct na de besmetting het perceel is omgezet (begraven) óf afgegraven (en fytosanitair is afgevoerd).

Aanvullende informatie

Effectieve bestrijding van knolcyperus: een praktijktest voor elektro-fysische bestrijding van onkruiden, auteurs: J.W. Wagenaar (Onderzoeker) | E.V. Elferink (Lector), Boek, Nederlands, 2022, 136 p., DOI  Uitgever: Van Hall Larenstein, University of Applied Science.

Na één jaar elektrocutie knolcyperus: forse reductie maar nog niet verdwenen

Demonstratie bestrijding knolcyperus op pachtgronden in Deurne 

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Onkruidbestrijding

Precisielandbouw

author_image

Auteur

Annelies Beniers