Gezonde bodem belangrijk voor agrariërs én drinkwaterbedrijven

Volledig onderzoeksrapport

Gezonde bodem belangrijk voor agrariërs én drinkwaterbedrijven

Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: KWR en NMI

Locatie: Nederland

Periode: 2021

Gefinancierd door: Coll. Bedrijfstakondzk KWR, waterbedrijven, Vewin

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Diverse

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

De beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zijn door intensief gebruik van de bodem nadelig beïnvloed. Om voor elk perceel een goede bodemkwaliteit te bereiken voor meerdere functies zijn bodemindicatoren ontwikkeld waarin de duurzame landbouwproductie centraal staat. Naast deze indicatoren worden ook een aantal grondwater-gerelateerde indicatoren en functies in de bestaande Open Bodemindex ingebouwd. De agrariër heeft dan een extra handvat om de waterdiensten (ecosysteemdiensten) per perceel te optimaliseren.

Conclusies

  • De aanbeveling is om de volgende grondwaterfuncties in de Open Bodemindex in te bouwen: grondwateraanvulling, waterberging in de bouwvoor, stikstofefficiënte van het perceel, buffering- en afbraakpotentie voor pesticiden (om zo de agrariërs te ondersteunen).
  • Het bereiken van een betere bodemkwaliteit door de overgang naar een duurzamere bedrijfsvoering in de landbouw wordt eenvoudiger als er ruimte is voor financiële en/of inhoudelijke waardering voor de levering van ecosysteemdiensten.
  • Doordat puttenvelden (voor drinkwater) in het verleden juist op de schralere bodems terecht gekomen zijn, zijn bodems met een relatief laag organisch stofgehalte oververtegenwoordigd bij de drinkwaterbedrijven.
  • Gebiedsprocessen kunnen beter worden benut door op zoek te gaan naar overlap in belangen van agrariërs én drinkwaterbedrijven (win-winsituatie).
  • Gebiedsprocessen kunnen beter worden benut door op zoek te gaan naar gedeeld inzicht in de conflicten en dilemma’s van agrariërs én drinkwaterbedrijven.

Samenvatting

Vanuit het perspectief van drinkwaterbedrijven heeft een gezonde bodem een hoog zelfreinigend vermogen, een hoge infiltratiecapaciteit, een goed vochthoudend en vochtleverend vermogen voor het waarborgen van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De waterdiensten die de bodem levert, kunnen vooral worden verbeterd door optimalisatie van het beheer. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van de agrariër.

Aanvullende informatie

Evaluatie van de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN), versie 1.0 J.J. de Haan | E. van den Elsen & S.M. Visser, versie 1.1 en de schets van een ontwikkelpad naar een BLN, versie 2.0. Rapport WPR-883 BLN.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Tags

Bodemgezondheid

author_image

Auteur

Annelies Beniers