Fosfaatvoorziening aardappel niet in gevaar door gebruiksnormen

Volledig onderzoeksrapport

Fosfaatvoorziening aardappel niet in gevaar door gebruiksnormen

Bemesting in aardappelen. - Foto: Jan Willem Schouten
Bemesting in aardappelen. - Foto: Jan Willem Schouten

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR, NMI, Delphy

Locatie: Diverse plaatsen in Nederland

Periode: van 2000 tot 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: alle bodemsoorten

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Aardappel kan door zijn relatief zwakke beworteling het aanwezige fosfaat in de bodem niet gemakkelijk opnemen. Door de wettelijke fosfaatgebruiksnormen is de totale fosfaatgift beperkt. Uit onderzoek blijkt dat met de toegestane fosfaatgift de fosfaatvoorziening voor aardappels op orde blijft. Dit geldt voor alle fosfaatklassen van de bodems, van hoog, ruim, neutraal, laag tot arm (Tabel 1).

Conclusies

  • De huidige gebruiksnormen (2022) zijn vrij ruim ten opzichte van de bemestingsadviezen voor aardappel.
  • De huidige gebruiksnormen (2022) zijn vrij ruim ten opzichte van de landbouwkundige streeftoestand van de bodem.
  • De huidige gebruiksnormen (2022) hoeven geen belemmering te zijn voor een voldoende hoge aanvoer van organische stof (ook niet op gronden met een hoge fosfaattoestand)
  • De keuze in het soort mest is van groter belang voor de organischestofbalans dan de hoogte van de gebruiksnorm.
  • De benutting van fosfaat uit bodem en bemesting kan worden verbeterd door de fosfaatgift op bedrijfsniveau toe te delen aan gewassen met een hogere fosfaatbehoefte.
  • Op percelen met een lage fosfaattoestand kan de benutting van fosfaat uit bodem en bemesting worden verbeterd door een goede bodemstructuur en juiste zuurgraad (tussen 5,5 – 6,5).

Samenvatting

Door de wettelijke fosfaatgebruiksnormen heeft de akkerbouwer te maken met een beperking van de totale fosfaatgift. De gebruiksnormen gelden op rotatieniveau en niet op gewasniveau. De akkerbouwer mag zelf de verdeling bepalen van de totale fosfaatgift over de verschillende gewassen in zijn/haar bouwplan. Daardoor kan het beschikbare fosfaat op het bedrijf zoveel mogelijk worden toegediend aan de fosfaatbehoeftige gewassen

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Bemesting

author_image

Auteur

Annelies Beniers