Bodem én plant voeden geeft de hoogste opbrengst

Volledig onderzoeksrapport

Bodem én plant voeden geeft de hoogste opbrengst

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut

Locatie: Lelystad

Periode: van 1999 tot 2019

Gefinancierd door: PPS Beter Bodembeheer

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Lichte zavel

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Voor een goede opbrengst op de lange termijn moet je in de plant én in de bodem investeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut. Onderzoekers testten drie bemestingsstrategieën. Eén strategie was gericht op de plant, één op de bodem en één op zowel de plant als de bodem.

Conclusies

  • Een combinatie van organische stof en direct beschikbare stikstof geeft een hogere opbrengst.
  • Bemesting die alleen op de plant gericht is (drijfmest of NPK) geeft een dalende trend in opbrengst.
  • Bemesting die alleen op de bodem gericht is (compost) geeft een dalende trend in opbrengst, behalve bij GFT-compost.
  • Bij toename in beschikbare stikstof stijgt de uitspoeling veel harder dan de gewasopbrengst.
  • Er is geen relatie tussen stikstofuitspoeling en neerslagoverschot aangetoond.
  • Er is wél een relatie tussen stikstofuitspoeling en het aantal dagen dat er een groeiend gewas stond.

Samenvatting

De bemestingsproef van het Louis Bolk Instituut duurde 20 jaar: van 1999 tot 2019. Vanaf 2011 zijn groenbemesters opgenomen in de vruchtwisseling.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Eva de Jonge