FAB-randen in lelieteelt bieden perspectief

Volledig onderzoeksrapport

FAB-randen in lelieteelt bieden perspectief

Lelies - Foto: Canva
Lelies - Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Limburg

Periode: van 2019 tot 2022

Gefinancierd door: KAVB, Mans Weert BV, Boltha BV, Topsector T&U

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Bladluizen kunnen de lelievirussen LMoV en LSV overbrengen. Luizen kunnen worden bestreden met pyrethoïden. Dit onderzoek geeft een indicatie dat FAB-randen – FAB staat voor Functionele Agrobiodiversiteit – een rol kunnen spelen in de luizenbestrijding. Belangrijk is waarborging van de kwaliteit van de bollen.

Conclusies

  • De resultaten geven de indicatie dat lelies telen kan zonder pyrethroïden, maar met FAB-stroken.
  • Meer onderzoek, in meerdere jaren, op meerdere locaties, is nodig om algemene conclusies te kunnen trekken.
  • Er is geen verschil in viruspercentage tussen de gangbare en FAB+-blokken gevonden.
  • De afzonderlijke rol van het weglaten van de pyrethroïden of de FAB-stroken is niet te bepalen.
  • Er zijn geen positieve dan wel negatieve effecten gevonden op de bladluizen en populaties van natuurlijke vijanden in het lelieveld.

Samenvatting

Onderzocht is of met Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) tot een virusbeheersingsstrategie is te komen waarin bespuitingen met pyrethroïden niet meer nodig zijn.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

BIodiversiteit

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Iris Visscher