Minder insecticiden bij natuurlijke bestrijding van trips en  bladluizen

Volledig onderzoeksrapport

Minder insecticiden bij natuurlijke bestrijding van trips en  bladluizen

Foto: Wageningen Plant Research
Foto: Wageningen Plant Research

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: 4-9 locaties (herhalingen)

Periode: van 2022 tot 2023

Gefinancierd door: TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Zweefvliegen zetten eitjes af op uien en aardappels. De larven eten trips en bladluizen. Onderzoek in zaaiui met FAB-randen (functionele akkerranden voor plaagbeheersing) toonde aan dat ei-afzet van zweefvliegen tot 60 meter vanaf de rand plaatsvond en bijdroeg aan de bestrijding van trips. Door het aanleggen van FAB-randen wordt de teler aangemoedigd om meer te scouten en alleen in te grijpen als de schadedrempel wordt overschreden. Daardoor wordt eerder een insecticidebespuiting achterwege gelaten. Dat is positief voor de natuurlijke plaagbestrijders en de biodiversiteit.

Conclusies

  • Zweefvlieglarven waren de grootste groep bovengrondse natuurlijke vijanden van trips waargenomen in het zaaiui-veldonderzoek in Noord-Holland.
  • Door in het voorjaar bloemenranden in te zaaien die zweefvliegen stimuleren, zoals gipskruid, groot akkerscherm en boekweit (gelijktijdig met het zaaien van de uien) stijgt het aantal zweefvlieglarven op een perceel.
  • Bij een bezetting van 8,7% of hoger van de uienplanten met zweefvlieglarven was er gemiddeld geen groei meer of nam de tripspopulatie af.
  • Constante monitoring van zweefvlieglarven en groeisnelheid van trips tijdens de teelt is noodzakelijk voor inschatting of de natuurlijke plaagregulatie voldoende is.
  • Trips (tabaci) kan zich ontwikkelen en voortplanten op 391 plantensoorten. Met name soorten uit de plantfamilies composieten, vlinderbloemigen, kruisbloemigen, grassen en nachtschades zijn goede waard voor de uientrips.
  • Wel meer natuurlijke vijanden en minder bladluizen op de aardappels dicht bij de bloemenranden of dicht bij Artemisia, maar niet een lagere aardappel Y- (PVY-)besmetting.

Samenvatting

Boeren leggen akkerranden aan om veel verschillende redenen, zoals buffer tussen bouwland en sloot, voor een grotere biodiversiteit, mooier landschap, recreatieve functie en voor de natuurlijke plaagbestrijding in gewassen.

Drie jaar is onderzoek verricht aan plaagbeheersing van trips in zaaiuien en twee jaar aan plaagbeheersing van bladluizen in consumptieaardappelen (demonstratieproeven).

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Uien

author_image

Auteur

Annelies Beniers