Bovengronds loof doden effectief tegen vermeerdering aardappelmoeheid

Volledig onderzoeksrapport

Bovengronds loof doden effectief tegen vermeerdering aardappelmoeheid

Pottenproef. - Foto: HLB
Pottenproef. - Foto: HLB

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: HLB

Locatie: Veenkoloniën

Periode: 2023

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Veenkoloniale zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Aardappelopslag bestrijden blijft een uitdaging. Van onkruidbestrijdingsmiddelen die in volggewassen toegelaten zijn, hebben meerdere een redelijke tot goede werking op opslagplanten. Zo voorkomen ze vermeerdering van aardappelmoeheid. HLB deed een eenjarige pottenproef in opdracht van BO Akkerbouw. Het onderzoek was gericht op effectief aardappelopslag bestrijden en daarmee vermeerdering van aardappelmoeheid (AM) voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd op veenkoloniale zandgrond.

Conclusies

  • Als de planten bovengronds volledig dood waren, zijn er geen dochterknollen of vermeerdering van het aardappelcystenaaltje (AM) waargenomen.
  • Bij niet-volledige doding bovengronds ontstonden er wél nieuwe cysten en dochterknollen.
  • Granen: Tapir + Starane Top (1 & 0.45 l/ha in één keer) en Starane Top 0,6 l/ha lieten 100% loofdoding zien en geen vermeerdering AM.
  • Ui: Starane Top (0.3l/ha in één keer), redelijk goede loofdoding (83%).
  • Mais: Calaris (twee keer 0.75l/ha) 100% loofdoding. (Calaris mag maar één keer per 3 jaar gebruikt worden).
  • Bieten: Frontier Optima, Betanal Tandem, Goltix Queen, Lontrel (0.3; 1; 1.25; 0.5 l/ha) redelijk goede loofdoding (83%).

Samenvatting

HLB voerde in 2023 een proef uit om te kijken welke chemische behandelingen aardappelopslag effectief kunnen bestrijden. Aardappelopslag goed bestrijden is nodig om het aardappelcystenaaltje (aardappelmoeheid) tegen te gaan. De onderzoekers testten middelen voor de gewassen ui, granen, bieten en mais.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Aardappelen

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Eva de Jonge