Bestrijding aardappelopslag met spotspray nog onvoldoende robuust

Volledig onderzoeksrapport

Bestrijding aardappelopslag met spotspray nog onvoldoende robuust

Robot voor bestrijding aardappelopslag. - Foto: Theo Galama
Robot voor bestrijding aardappelopslag. - Foto: Theo Galama

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Lelystad, Odoorn, Valthermond

Periode: van 2019 tot 2020

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei en dalgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

De AgroIntelli-robot is in 2019 en 2020 getest op bestrijding van aardappelopslag in suikerbieten en uien. De apparatuur is daarbij voortdurend aangepast om tot een betere plantherkenning te komen. Ook voor de spuittechniek is gekeken naar verbeteringen, zowel technisch als naar toevoegingsmiddelen.

Conclusies

  • Dit onderzoek is voor de ontwikkeling van een spotsprayer., Deze spuit alleen daar waar door beeldherkenning een aardappelopslagplant wordt gezien.
  • Gedurende de testen zijn veel aanpassingen aan hard- en software gedaan.
  • De programmatuur voor herkenning van de opslagplanten is in 2019  verbeterd.
  • De veldtesten in 2020 gaven geen echte verbeteringen.
  • Met een simulatiemodel zijn verbeteringen in de beeldherkenning onderzocht, die een grotere trefkans moeten opleveren.
  • De bespuiting kan preciezer door toevoegmiddelen die de spuitbreedte per dop verkleinen.

Video plantspecifiek spuiten

Samenvatting

Door de zachte winters en korte vorstperiodes komt er veel aardappelopslag voor. In de Veenkoloniën kunnen wel 40.000 planten per hectare opkomen. Dit kan een risico vormen voor aardappelmoeheid en Phytophthora.

Aanvullende informatie

Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw

Alles over aardappelmoeheid (AM): achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Gewasbescherming

Onkruidbestrijding

author_image

Auteur

Jean-Marie Michielsen