Aangetaste gewasresten besmettingsbron van Alternaria in aardappel

Volledig onderzoeksrapport

Aangetaste gewasresten besmettingsbron van Alternaria in aardappel

Alternaria in aardappelen. - Foto: Wick Natzijl
Alternaria in aardappelen. - Foto: Wick Natzijl

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: van 2020 tot 2023

Gefinancierd door: BO Akkerbouw, LTO, NFO + Glastuinbouw Nld

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: n.v.t.

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

‘Early blight’ (Alternaria) overleeft (soms meerdere jaren) in gewasresten die in de grond zijn achtergebleven. Tijdens het voorjaar worden de schimmelsporen door opspattend regenwater en wind vanuit de grond naar de onderste bladeren van het aardappelgewas verplaatst. Bestrijden met chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt binnen enkele jaren afgebouwd, waardoor het noodzakelijk is om andere effectieve vormen van ziektebeheersing te ontwikkelen. Gewasrestenmanagement gaat hierbij een grote rol spelen.

Conclusies

  • De snelheid van vertering van gewasresten beïnvloedt de verlaging van de ziektedruk van Alternaria in de tijd.
  • Minimaal twee jaar geen aardappels telen vertraagt de vestiging van Alternaria in het nieuwe aardappelgewas.
  • Kiezen voor een minder Alternaria-gevoelig aardappelras zorgt voor minder infecties.
  • Droogtestress in het aardappelgewas voorkomen verlaagt de kans op een Alternaria-infectie (begin op tijd met beregenen).
  • Gedeelde stikstofbemesting houdt het aardappelgewas langer vitaal en kan zo een Alternaria-epidemie uitstellen.

Samenvatting

De pathogene schimmelsoorten Alternaria solani en Alternaria alternata veroorzaken bladvlekkenschade in gewassen. A. solani in vooral aardappel en tomaat en A. alternata heeft een waardplantenreeks van 400 plantensoorten.

In landen met hogere temperaturen in de zomer, waarbij droge en natte perioden elkaar regelmatig afwisselen, kan de ziekte door vroegtijdig afsterven van het loof veel schade aanrichten (20 tot 30 %opbrengstderving). Door veranderingen in het klimaat treedt de ziekte steeds vaker in Nederland op (door gunstigere leefomstandigheden).

Aanvullende informatie

Gewasrestenmanagement: Wageningen Universiteit & Research onderzoekt maatregelen om het primaire inoculum (besmettingsbron) te verminderen en daarmee ook de ziektedruk. Gekeken wordt naar het verloop van aantastingen van gewasresten in de tijd. Daarnaast worden proeven gedaan om de vertering van gewasresten te versnellen en daarmee de ziektedruk te verminderen (eind 2023 / begin 2024 worden de resultaten verwacht).

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Aardappelen

Gewasbescherming

author_image

Auteur

Annelies Beniers